"De Meeuwenmelkers" is een kleine buurtvereniging.
Ze heeft tot doel om de relatie tussen de buurtbewoners te verstevigen.
Ze doet dit o.a.door het organiseren van een jaarlijks buurtfeest.
Ook wil ze aandacht hebben voor het lief en leed in de buurt.Zie info leden