De boerderij:

Zien alle boerderijen er hetzelfde uit?

Woon en werkplek tegelijk

Boeren wonen vaak bij hun werk. Vaak is hun woning een deel van van het gebouw waarin zij hun werk doen. Maar je ziet ook dikwijls dat een boerderij bestaat uit een groepje gebouwen. Bijvoorbeeld uit een woonhuis met vrijstaande schuren en stallen.

De boerderij vroeger

Iedere deel van Nederland had vroeger zijn eigen type boerderij. Die verschillende typen zijn ontstaan door het bouwmateriaal dat in de omgeving beschikbaar was en door de eisen die het boerenwerk aan de gebouwen stelde. Dat in een klein land toch zoveel verschil in boerderijbouw ontstond, kwam doordat in vroeger tijden de meeste mensen niet verder van huis kwamen dan een afstand die in een paar uur te voet kon worden aflegt. Er was nauwelijks contact met boeren in andere streken.

 

In elk gebied zochten de boeren een eigen manier om stallen en een huis te bouwen, voor hun dieren en hun gezin. Zo hier en daar zijn die oude boerderijtypen bewaard gebleven. Maar heel veel zijn er verdwenen of grondig verbouwd. Vaak zijn ze verkocht aan mensen uit de stad die een mooie woning op het platteland zochten 

De boerderij tegenwoordig

Je kan aan een moderne boerderij niet meer zien in welke streek hij gebouwd is. Boerderijen kun je eigenlijk alleen nog maar in soorten verdelen. In melkveehouderijbedrijven (boerderijen waar ze koeien houden om te melken), pluimveebedrijven (boerderijen waar bijvoorbeeld vleeskalkoenen of legkippen gehouden worden), varkensbedrijven (boerderijen waar vleesvarkens gehouden worden of er worden varkens gehouden om mee te fokken), glastuinbouwbedrijven (boerderij met glazen kassen met daarin planten, groente of fruit) of akkerbouwbedrijven (boerderij met veel land, waarop gewassen zoals granen, aardappels en bieten verbouwd worden). Deze bedrijven komen het meeste voor in ons land. Naast deze soorten bedrijven bestaan er ook nog een paar andere specialiteiten (bijvoorbeeld boerderijen waar ze champignons telen of waar ze struisvogels fokken).

(afb. van een glastuinbouwbedrijf)

(afb. van een melkveebedrijf)

 

 

Index