De website van de leerlingenraad is verhuisd. Zie www.leerlingenraadscw.nl.