Het astronomisch uurwerk

Het is één van de weinige klokken, die in een kerktoren zijn gemonteerd, die behalve de tijd, ook astronomische verschijnselen als maangestalten, tijdstippen van zons- en maansopkomst en ondergang en tijdstip van hoog- en laag water aangeeft. Let wel het is een historisch, en dus mechanisch uurwerk!!

Dhr. H.M. Kesteloo vermeldt in 'Geschiedenis en plaatsbepaling van Arnemuiden' dat in het jaar 1589 door de uit Delft afkomstig zijnde Jan Dirckz Coop, in combinatie met herstel aan het in 1582 aangebrachte carillon, een dergelijk astronomisch uurwerk installeerde. Dit gebeurde in de oude kruiskerk die in 1857 werd gesloopt. In 1858 werd het astronomische uurwerk weer in de nieuw gebouwde (huidige) kerktoren geplaatst. Het mag tot verheugenis stemmen, dat bij de bouw in 1858 van de huidige kerk en toren een plaats werd ingeruimd voor het grote paneel waarin de maanbol en getijdenschijf met uurwijzer (minuutwijzers waren oudtijds niet gebruikelijk) zijn aangebracht. Dit paneel bevindt zich boven de ingang in de toren in een spitsboog aan de marktzijde. Echter het (astronomische) uurwerk deed het niet en men heeft tot 1955 verscheidene keren een herstel poging gedaan, echter tevergeefs.

In 1955 heeft de heer H. Hoitsema uit Middelburg een inventarisatie uitgevoerd en onderzocht of herstel en reparatie mogelijk was. De heer Hoitsema kwam met een restauratie-plan, dat aan het gemeente bestuur en Gedeputeerde Staten van Zeeland werd voorgelegd en goedgekeurd. Machinebedrijf J.J. Mulder uit Middelburg kreeg de opdracht het werk uit te voeren. en in juni 1957 kon het werk tot volle tevredenheid worden opgeleverd.


Terug