Hier komt het interview

Alvast het interviewschema

Naam interviewers: Jesper Hoogland
Naam respondent: Michel Simon
Datum: Onbekend
Plaats: Nieuwkoop

Introductie interview (voorstellen wie ik zelf ben, wat voor studie ik doen en waar etc)

Werk

 1. Kunt u kort beschrijven wie u bent en wat voor werk u doet?
 2. Wat is uw exacte functie?
 3. Wat vindt u leuk aan uw werk?
 4. Wat vind u minder leuk aan uw werk?
 5. Hoe ziet een normale dag er voor u uit?
 6. Maken jullie gebruik van cloud computing en zo ja kunt u er wat meer over vertellen?
 7. Hoe ziet u uwzelf over 5 jaar en hoe denkt u dat de ict gegroeid is in die 5 jaar?
 8. Heeft u nog verdere ambities dan wat u momenteel doet?

Studie

 1. Welke studie heeft u gevolgd en wat heeft u er toe doen besluiten deze studie te volgen?
 2. Waar heb je gestuurd en van wanneer tot wanneer?
 3. Hoe vond u het studeren en had u tijdens het studeren al een idee wat u later wilde gaan doen?
 4. Dingen die u op school geleerd heb en bij het werk gebruikt).

Stage

 1. Bij de opleiding die u gedaan heeft bent u waarschijnlijk op stage geweest, kunt u vertellen waar u stage gelopen heeft en waarom u besloten heeft bij dat bedrijf stage te gaan lopen?
 2. Welk bedrijf en wat voor een bedrijf was dat?
 3. Had u een positieve ervaring gedurende de stage?  
 4. Was de stage relevant aan de opleiding of was het een totaal nieuwe ervaring?

Sollicitaties

 1. Nadat u klaar was met uw studie, had u al een idee waar u wilde gaan solliciteren?
 2. Werd u aangenomen bij uw eerste keus?
 3. Wat deed u om aangenomen te worden bij uw eerste keuze?

Vernieuwingen in de ict

 1. Nog wat meer over het werk. Aangezien de ICT sector elke dag vernieuwingen ondervind, moet u hier ook telkens op aanpassen door middel van cursussen en dergelijke?
 2. Zo ja, is het eigen initiatief?
 3. Kunt u een voorbeeld noemen?
 4. Vindt u de cursussen nuttig?

Afsluiting

 1. Heeft u zelf nog iets gemist waarvan u dacht dat ik dat zou vragen maar niet gedaan heb?