Een gemengde basisschool voor de hele buurt

Een goede basisschool met een mix van culturen, met mensen zoals jij en ik, dat is wat wij, een grote groep Kralingse ouders, verenigd in de Vereniging Initiatief Basisschool Kralingen (VIBK) willen. Een gemengde buurtschool die een afspiegeling is van deze wijk, waar iedereen mag zijn wie hij of zij is, war kinderen zich veilig voelen en die toegankelijk is voor iedereen. Wij zetten ons in om alle Kralingse kinderen in onze eigen buurt naar een leuke en goede school te laten gaan

 

Samenwerking met de Nieuwe Park Rozenburgschool

De Nieuwe Park Rozenburgschool heeft zich aangesloten bij dit initiatief en sinds dit jaar bestaat die basisschool voor de hele buurt. Want vanaf augustus 2004 heeft een grote instroom plaatsgevonden van nieuwe kinderen waardoor de school nu gemengd is, met gemotiveerde leraren, leiding en ouders. Daardoor is er nu een unieke gemengde buurtschool in Kralingen die staat en gaat voor kwalitatief goed onderwijs, veiligheid, kleine klassen, normen en waarden.

 

Schoolgebouw Hoflaan

Ook de gemeente Rotterdam ondersteunt en stimuleert ons initiatief en heeft daarom het aansprekende schoolgebouw aan de Hoflaan gekocht. Het streven is om vanaf 15 augustus 2005 (het nieuwe schooljaar) een deel van de school aan de Hoflaan te vestigen en op termijn de hele Nieuwe Park Rozenburgschool. Doel is om op deze locatie in samenwerking met Knooppunt Kralingen de brede gemengde school met naschoolse activeiten -en opvang te realiseren.

 

Doel van de VIBK

Wij streven naar een brede gemengde buurtschool voor alle Kralingse kinderen waarbij naschoolse activiteiten -en opvang in de nabijheid van de school plaatsvinden.

 

Voor de kinderen

Klasgenootjes zijn je buurtgenootjes
Zelf veilig naar school gaan
Klassen gericht op kleine groepen kinderen (maximaal 26 kinderen)
Kennismaken met en respect voor elkaars culturen en gebruiken

Voor de ouders

Een basisschool in de nabijheid van waar je woont
Een school die de kwaliteit van onderwijs belangrijk vindt en waar moderne leermethoden worden gebruikt
Een school die aandacht geeft aan normen en waarden en waar je kind zich veilig voelt
Een school met kinderen uit jouw buurt
Een school met actieve ouders
Een gemengde school met een verantwoorde samenstelling van kansrijke- en kansarme kinderen (uitgangspunt is verhouding 70%-30%)
Een enthousiast team van leraren en leiding
Een school met mogelijkheden voor naschoolse opvang

 

Voor de buurt

Een goede eigentijdse basisschool met een aantrekkingskracht op alle bewoners uit de wijk
Een school die een bijdrage wil leveren aan de oplossing van de integratieproblematiek
Het behouden van Kralingers die anders de wijk verlaten

 

Waarom lid worden?

U bent bewust van het belang van een goede basisschool in Kralingen
U steunt het initiatief van goede gemengde buurtschool waar naschoolse activiteiten -en opvang in de nabijheid van de school plaatsvinden
U steunt dit initiatief

 

Hoe word ik lid?

dat kan op 2 manieren:

 

stuur een e-mail met uw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en naam van uw kind(eren) naar: InfoIBK@deds.nl

 

of stuur een brief met uw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en naam van uw kind(eren) aan:

Secretariaat Vereniging Initiatief Basisschool Kralingen (VIBK)

Admiraliteitsstraat 7C

3063 EJ Rotterdam

 

lidmaatschap bedraagt 10,- per jaar

   

Hoe krijg ik meer informatie over de Nieuwe Park Rozenburgschool?

kijk op de website van de school: www.nprs.nl
vraag om meer informatie of de schoolgids, dat kan per e-mail: nieuweparkrozenburg.dir@vpcs.nl of per telefax: 010-2807594
bezoek de opendag(en) van de Nieuwe Park Rozenburgschool (zie hiervoor ook de website)
neem telefonisch contact op met de school en vraag naar Jeroen de Bruin, locatieleider: 010-2807573
loop gewoon eens binnen bij de Nieuwe Park Rozenburgschool op de Adamshofstraat 21 of op de Hoflaan