Inleiding


Deze webpagina wil een aanzet geven tot een meer correcte beeldvorming m.b.t. twee vaak gedemoniseerde substanties, namelijk LSD-25 en de zogenaamde 'magic mushrooms', in onze streken 'paddo's' genaamd. De auteur heeft niet als doelstelling de lezer aan te zetten tot het gebruik van deze middelen; hij treedt enkel op als informatieverstrekker. Zogenaamde 'psychedelische' middelen worden al te vaak beschreven uit een zeer nauw perspectief. Men heeft het over hallucinaties en bad trips, terwijl deze twee fenomenen slechts in de marge voorkomen van het enorm uitgebreide spectrum aan ervaringen die de gebruiker kan ondervinden.

Heden ten dage zijn beide substanties zowel in BelgiŽ als in Nederland verboden. Psychedelische middelen, waaronder paddestoelen worden reeds gebruikt door de eeuwen heen. Het verbod op de verkoop van verse paddo's in Nederland stamt nog maar uit 2008. Dat verbod kwam er vooral door de verslagen van worst-case scenario's in onze media. Het ging daarbij steeds om individuen die op een compleet onverantwoorde manier omgingen met deze 'drugs'. Een eenvoudig verbod biedt echter geen oplossing; dat bewijst de gefaalde 'war on drugs' strategie. Hierin is vooral de V.S. een voorloper geweest, het land dat zowel als producent en als afzetmarkt van eender welke drug bijzonder actief is.

Nu ook de paddo's in de illegaliteit gedrukt zijn, wordt ook de rol van de smartshopuitbater als informatieverstrekker uitgeschakeld. Aangezien het verboden was om bv. gebruiksaanwijzingen te plaatsen op de verkochte doosjes paddestoelen - een vrij absurde situatie overigens - diende de verkoper zelf uitleg te geven omtrent de middelen. Het is niet verbazend dat een deel van de verkopers deze ongeschreven regel aan hun laars lapten, maar er waren er tenminste nog die degelijke informatie gaven bij hun producten. Nu is dit niet meer het geval en worden de gevaren voor de ongeÔnformeerde gebruiker dus groter. Bovendien gaat het bij vele psychedelische middelen om een verbod op datgene wat vrij in de natuur voorkomt, zonder dat de mens er iets mee te zien heeft. Denk maar aan de ook in onze streken wijdverspreide 'kaalkopjes'.

LSD-25 komt niet voor in de natuur, maar wordt hier ook behandeld omwille van de gelijkenissen qua uitwerking die het middel deelt met de magic mushrooms. Deze twee substanties hebben het meest naam gemaakt in de klasse van psychedelische drugs. Beide zijn onschadelijk voor het lichaam, tenzij men er zéér grote hoeveelheden van zou nemen. Het effect op de menselijke geest wordt vooral bepaald door de setting waarin ze gebruikt worden.