"; echo "
$bestand"; echo "

<< ga terug

"; } elseif($a == "read"){ $dir = $_GET[dir]; $exten = "jpg";// de extensie die je laat zien. $exten2 = "JPG";// de extensie die je laat zien. # $exten3 = "doc";// de extensie die je laat zien. # # $exten4 = "DOC";// de extensie die je laat zien. # if ($handle = opendir($dir)) { $t="0"; while(false !== ($file = readdir($handle))) { $bestand = $dir ."/". $file ; $ext = pathinfo($bestand); if($ext['extension'] == $exten or $ext['extension'] == $exten2) { $files[$t]=$file; $t++; } } if($files==NULL){ die("

Geen bestanden aanwezig.

<< ga terug

"); # echo "Nog geen bestanden aanwezig
<< ga terug of upload hier je foto's"; } sort($files); $aantal = count($files); //ophalen van de plaatjes en genereren van de thumbs echo "

$dir

"; $r = 0; for($t=0; $t<$aantal; $t++){ $bestand = $dir."/".$files[$t]; echo ""; $r++; if($r==5){$r=0;echo"

";}; } echo "

<< ga terug "; } }//einde $if($a=="read") else { $dir = "."; // de directory die hij uit moet lezen if ($handle = opendir($dir)) { $t=0; while(false !== ($file = readdir($handle))) { if($file !== "." AND $file !== ".." AND is_dir($file) AND $file !== "archief" AND $file !== "images" AND $file !== "... en de rest" AND $file !== "test") { $files[$t]=$file; $t++; } } sort($files); $aantal = count($files); echo "Klik hieronder op het fotoalbum dat je wilt zien:

"; for($t=0; $t<$aantal; $t++){ $fileupper = ucfirst($files[$t]); echo "$fileupper
"; } }// einde if ($handle = opendir($dir)) }//einde else ?>