HEUKER

Architecuur project 1

Ontwerpopgave: gebouw als stedelijke katalysator

Op het Javaplein te Amsterdam Oost wordt ontwerp-onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van ‘stedelijke regeneratie’. Het Javaplein is een van de,door het huidige kabinet aangewezen, 40 ‘probleemwijken’ (zie www.vrom.nl). Studenten onderzoeken de bestaande kwaliteiten en problemen in deze wijk en ontwikkelen idëen en ontwerpvoorstellen op stedebouwkundig, programmatisch en architectonische niveau voor een nieuw openbaar gebouw en (eventuele) buitenruimte met een gemengd programma. Elke student geeft individueel invulling aan het thema, de problematiek en het programma en onderzoekt aanverwante situaties en oplossingen (typologie-studie). Het is aan te raden de complexiteit van het programma en de omvang van het gebouw te beperken zodat de nadruk op verfijning en diepgang van het ontwerp kan worden gezet.

 

Het eerste kwartaal staat in het teken van de analyse en conceptvorming ten opzichte van de stedebouwkundige en maatschappelijke context van de opgave, het programma en haar economische haalbaarheid en van bestaande gebouwen en precedenten (typologie). Het product van het eerste kwartaal is een stedebouwkundig programma en schetsontwerp voor de lokatie (en directe omgeving) en een architectonische uitwerking van een essentieel ruimtelijk onderdeel. De nadruk ligt in deze periode op de relatie architectuur – Real Estate & Housing – stedebouw. Dit betreft de schaalniveaus ‘gebouw versus stad’.

 

Semesterboek HTO Schakelsemester - Technische Universiteit Delft, Faculteit Bouwkunde - Najaar 2008.

Architectuur - Schakelsemester

Functies

Er zijn een aantal functies waar je over zou moeten beschikken en dan zijn er functie die zouden kunnen worden toegevoegd, na gelang wat je wilt bereiken met de bibliotheek. Deze bibliotheek heeft de wil de bibliotheek te worden vóór de wijk en van de wijk.

 

Wat woont er in de wijk

· Jongeren

· Ouders met kinderen

· Meest mensen tot 30 jaar

· 20% is werkloos

· Veel allochtonen

Doel van de bieb

· Verzamelplaats worden voor iedereen

· Kennis vergroten, delen van kennis

· Kansen bieden aan iedereen

· Sociale plek

 

Welke functies zouden we kunnen gebruiken om dit te bewerkstelligen

 

Vaste Functies

· Entree

· Toiletten

· Boeken. Informatie, naslagwerk

· Opslag

· Kantine

 

Toegevoegde functies

· Multimedia. Computers met internet, programma’s aanbieden waar mee school makkelijker gemaakt wordt en cursussen. Bijvoorbeeld Adobe Dreamwork, sites bouwen, en hier les in geven.

· Werkplekken. Pc met scanners en print mogelijkheden zodat mensen interessante items kunnen opslaan, printen of bewerken. Een plek hebben om huiswerk te maken.

· Werkkamers. Stilte kamers waar 1 of 2 pc staan met internet die je kunt reserveren en gebruiken kunt om bijvoorbeeld huiswerk te maken, onderzoek te doen of belasting forumlieren in te vullen.

· Plek waar de diverse kranten gelezen kunnen worden

· Presentatie / lesruimten

· Lees / rust ruimte

· Speelplek voor kleine(re) kinderen

Architectonisch ontwerp op het moment van de tussen presentatie.

Ontwerp ideeën

3D schets van ontwerp

This contains images made in SketchUp, made to a movie with Moviemaker and uploaded on Youtube