HEUKER

Stedenbouw Project 1

Ontwerpopgave: gebouw als stedelijke katalysator

Op het Javaplein te Amsterdam Oost wordt ontwerp-onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van ‘stedelijke regeneratie’. Het Javaplein is een van de,door het huidige kabinet aangewezen, 40 ‘probleemwijken’ (zie www.vrom.nl). Studenten onderzoeken de bestaande kwaliteiten en problemen in deze wijk en ontwikkelen idëen en ontwerpvoorstellen op stedebouwkundig, programmatisch en architectonische niveau voor een nieuw openbaar gebouw en (eventuele) buitenruimte met een gemengd programma. Elke student geeft individueel invulling aan het thema, de problematiek en het programma en onderzoekt aanverwante situaties en oplossingen (typologie-studie). Het is aan te raden de complexiteit van het programma en de omvang van het gebouw te beperken zodat de nadruk op verfijning en diepgang van het ontwerp kan worden gezet.

 

Het eerste kwartaal staat in het teken van de analyse en conceptvorming ten opzichte van de stedebouwkundige en maatschappelijke context van de opgave, het programma en haar economische haalbaarheid en van bestaande gebouwen en precedenten (typologie). Het product van het eerste kwartaal is een stedebouwkundig programma en schetsontwerp voor de lokatie (en directe omgeving) en een architectonische uitwerking van een essentieel ruimtelijk onderdeel. De nadruk ligt in deze periode op de relatie architectuur - Real Estate & Housing - stedebouw. Dit betreft de schaalniveaus ‘gebouw versus stad’.

 

Semesterboek HTO Schakelsemester - Technische Universiteit Delft, Faculteit Bouwkunde - Najaar 2008.

Stedenbouw - Schakelsemester

Indeling

Ruimte in de drukke stad. Een plek waar mensen optredens kunnen bijwonen, culturele events en bijeenkomsten kunnen houden en dat in combinatie met de bibliotheek.

 

1. Hieronder is een overdekt gedeelte, onder de bibliotheek, die als podium gebruikt kan worden of als speelruimte voor scholen, dagopvang of door de buurtkinderen.

2. Hier is ruimte, plek en de mogelijkheid voor de lokale horeca. Het is ook een groot deel van de dag een zonnige plek. Die gelegen is aan het einde van de winkelstraat.

3. Ruimte die gebruikt kan worden als markt, uitbreiding van de winkelstraat naar de aanliggende panden.

Het stedenbouwkundig ontwerp zoals die op 17-10-2008 was.

Lokatie: Javaplein

Poster voor de tussentijdse presentatie