Onder grond kunnen we verschillende dingen verstaan: de aarde zelf, de verschillende grondsoorten, de bodemlagen en de in de bodem aanwezige metalen, fossiele brandstoffen etc.

Deze website geeft een algemeen beeld over de aanwezigheid, de toepasbaarheid en de mogelijkheden van grond.

De onderwerpen zijn onder andere de evolutie van dier- en plantensoorten, de verschillende bodemlagen en grondgebieden in Nederland met hun eigen plantengroei en daarin voorkomende diersoorten. Maar ook de mens als bodemvervuiler, de wetgeving omtrent bodemverontreiniging en de verwerking van vervuilde grond komen aan bod.

Kortom, een Grondig bekekeN onderwerp.