een Groot Hart

voor Kleine Katten

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie die tot doel heeft om

  • tijdelijke opvang van en

  • permanente plaatsing voor katjes te voorzien zonder onderscheid van geslacht, ras, seksuele voorkeur of godsdienst: en het

  • steriliseren van zwerfkatten

Het steriliseren is gratis en gebeurt in samenspraak met de dienst milieu van de stad Turnhout.

Zijn er in uw buurt (d.w.z. in het Turnhoutse) wilde katten? Vindt u een jonge nest kittens? Neem dan contact op met:

Frie Derboven of Chris Xyxyxyxyx

tel. 014 xx yy xx - gsm: 04ZZ xxx yy ss

of stuur een e-mail: frie.derboven@gmail.com

Wij zijn een kleine vrijwilligersorgansatie van enkele personen en kunnen alle hulp gebruiken, hetzij financieel dan wel door persoonlijke inzet. Voor meer inlichtingen bel Frie Derboven tel 014 xxx yy xx