Voorplaat  Victor TamboerLieve Familie en vrienden,

Het heeft even zijn tijd nodig om mijn plan te kunnen verwezenlijken, maar het nadert zijn voltooing. Het Familieconcertenboek tot en met de 25e en laatste jaargang bijgewerkt.
Dit keer niet in boekvorm (hoewel als er veel vraag naar is, ik dat als nog wil doen), maar op het internet.

Eerst het boek bijwerken tot en met de 25e editie en vervolgens een cursus webpagedesign gaan mij in de zomer van 2008 brengen tot:
De geschiedenis van 25 jaar familieconcerten,
gepubliceerd op het internet! Heb je vragen of alvast suggesties dan hoor ik dat graag. (Klik op mijn naam om me te mailen.)

Amsterdam, November 2007

Victor Tamboer