Reframing

 

‘They do this by using more than one frame, or perspective, to develop both diagnosis of what they are up against and strategies for moving forward’

(Bolman & Deal, 2003)

 

Door de opkomst van complexe organisaties zijn de meeste menselijke activiteiten collectief geworden. De meeste problemen in organisaties worden opgelost door het probleem te versimpelen. Dit sluit echter vaak niet aan met de werkelijkheid, er worden belangrijke aspecten van het probleem onderbelicht.

Frames hebben meerdere functies. Zo kunnen ze gezien worden als landkaarten die ons inzicht brengen, als hulpmiddelen die helpen om problemen het hoofd te bieden en als instrumenten om dingen voor elkaar te krijgen.

Een frame is een verzameling ideeën of aannames die je in je hoofd meedraagt. Het zorgt ervoor dat je een specifieke theorie kan begrijpen en erover kunt onderhandelen. Managers moeten ‘accurate maps’ in hun hoofd hebben om alles op een rijtje te hebben. Een goed frame maakt het makkelijker te begrijpen waar je mee bezig bent en wat je eraan kan doen.

Er bestaan 4 hoofdframes: structureel, human resource, politiek en symbolisch.

Al deze frames hebben een eigen beeld van de realiteit.                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 1.1 Overview of the Four-Frame Model.

 

Er is altijd meer dan een oplossing voor een probleem.

Het structural frame focust op de architectuur van de organisatie, het ontwerpen van organisatie-eenheden en subeenheden, regels en rollen, doelstellingen en beleid.

Het Human Resource frame benadrukt het begrijpen van, en het luisteren naar, mensen. Medewerkers met elk hun eigen krachten, zwakheden, verlangens en angsten.

Het political frame ziet organisaties als concurrerende arena’s, gekarakteriseerd door schaarse middelen, concurrerende belangen en machtsspelletjes.

Tot slot het symbolic frame, dit frame focust op kwesties als betekenis en geloof. Het plaatst rituelen, symbolen, verhalen en cultuur in het hart van de organisatie.

 

Elk frame is zowel krachtig als coherent. Gezamenlijk bekeken maken zij het mogelijk om te reframen, naar dezelfde organisatie te kijken vanuit verschillende zienswijzen. Als de wereld hopeloos verwarrend lijkt, en niets lijkt te werken, dan is reframen een krachtig middel om helderheid te verkrijgen. Reframen brengt nieuwe mogelijkheden. Door reframing vind je de strategieën die werken.

 

 

Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap

 

Vanuit verschillende frames naar de wereld kijken

       reFOCUS

Designed by:

 

 

 

 

 

 

Structural

Human resource

Political

Symbolic

Methaphor for organization

- Factory or Machine

- Family

- Jungle

- Carnival, temple, theatre

Central Concepts

- Rules, roles, goals, policies, technology, environment

- Needs, skills, relationship

- power, conflict competention, organizational politics

- Culture, meaning, methaphor, ritual, ceremony, stories, heroes

Image of leadership

- Social architecture

- Empowerment

- Advocracy

- Inspriration

Basic Leadership Challege Task

- Attune structure to technology environment

- Align organizationl and human needs

- Develop agenda and power base

- Create faith, beauty, meaning