Home

“Voor elk probleem zijn er twee oplossingen: de verkeerde en de mijne.”

-De Haene-

Welkom!

 

U wordt als bezoeker welkom geheten op deze site van de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO). Deze site is bedoeld als handvat voor organisatieadviseurs om theorie om te zetten in de praktijk.

 

U krijgt op gestructureerde wijze een overzicht van de vier frames waarmee naar organisaties gekeken kan worden. Deze vier frames (Structural, Human Resource, Political en Symbolic) worden elk apart behandeld.
Centraal staan de praktische toepassingen van deze vier frames.

 

Problemen in organisaties zijn onvermijdelijk, maar het is de kunst om er goed mee om te gaan en er niet eenzijdig naar te kijken. “Reframing” is een goede stap om de vastgelegde kaders los te laten en om met verschillende brillen naar organisaties te kijken.

 

Wij wensen u veel succes met het doorlopen van deze site en hopen dat het een bruikbaar instrument mag zijn voor diegene die onderzoek doen naar het verschijnsel organisaties.

 

De USBO directie

 

 

Designed by:

Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap

 

Vanuit verschillende frames naar de wereld kijken

       reFOCUS