Een kijk op handicap door de eeuwen heen...

Lees de vraag goed en duidt de juiste periode aan.