Prinses Claire

Koninklijke familie

Prinses Claire werd geboren te Bath, in Somerset, Engeland, op 18 januari 1974.
Toen zij drie was, verhuisde het gezin naar Waver in België. Het basis– en secondair onderwijs volgde zij aan het "Institut de la Providence" te Waver.
Zij interesseerde zich voor tekenen en schilderen, muziek en paardrijden. Zij was een actief lid van de Gidsenjeugdbeweging en hield ervan te zingen in het lokale koor "les Pious-pious", waarmee zij actief deelnam aan het Pausbezoek aan Brussel.

Prinses Claire heeft zowel de Belgische als de Britse nationaliteit. Ze volgde een opleiding in de Antwerpse zetel van een landmeterbureau.

Het huwelijk van Prins Laurent met Prinses Claire werd op 12 april 2003 voltrokken in Brussel.

Mejuffrouw Claire Coombs kreeg op de dag van haar huwelijk, door Koninklijk Besluit van 1 april 2003, de titel van Prinses van België.

Het prinselijke paar heeft drie kinderen een dochtertje, Prinses Louise, geboren op 6 februari 2004, en twee zonen, Prins Nicolas en Prins Aymeric geboren op 13 december 2005.