Koningin Paola

Koninklijke familie

Koningin Paola werd geboren als Prinses Paola Ruffo di Calabria op 11 september 1937 in Italië.

Op 2 juli 1959 huwde zij met  Prins Albert in het huwelijk.
Koning Albert II en Koningin Paola hebben drie kinderen: Prins Filip (geboren op 15 april 1960), Prinses Astrid (geboren op 5 juni 1962) en Prins Laurent (geboren op 19 oktober 1963).

Naast de activiteiten samen met de Koning, is de Koningin ook actief rond de thema's die haar nauw aan het hart liggen, voornamelijk op sociaal en cultuur vlak.

Sociale activiteiten

Met de Stichting Koningin Paola die in 1992 werd opgericht, schenkt de Koningin speciale aandacht aan de integratie en vorming van jongeren. De acties van de Stichting Koningin Paola richten zich voornamelijk op deze 3 pijlers:

• Concrete steun verlenen aan organisaties die hulp bieden aan jongeren die moeilijkheden hebben op het vlak van maatschappelijke integratie.

• De Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs die sinds 1997 originele projecten van leraren uit alle onderwijsniveaus en onderwijsnetten in de verf zet en beloont.

• School van de Hoop (sedert 1999): een initiatief dat scholen uit moeilijke socio-economische milieus ondersteunt.

In april 2002 werd de Koningin erevoorzitster van Child Focus (www.childfocus.org) , een instelling van openbaar nut die zich toelegt op de opsporing van verdwenen kinderen, de strijd tegen seksueel misbruik en de steunverlening aan de betrokken ouders. Onder meer door haar internationale contacten, tracht de Koningin ook in andere landen het oprichten van dergelijke operationele centra te bevorderen.

Culturele activiteiten

Hedendaagse Kunst. De Koningin heeft regelmatig contact met hedendaagse kunstenaars en steunt, door haar aanwezigheid of door het verlenen van een Hoge Bescherming, vaak prestigieuze tentoonstellingen of kunstvoorstellingen in binnen- en buitenland.

Muziek. Door de organisatie van activiteiten op het Paleis, het bijwonen van concerten, ondermeer in het kader van de Internationale Koningin Elisabethwedstrijd, en het bezoek aan vernieuwende initiatieven, wenst de Koningin vooral de opleiding en het professionele debuut van opkomend jong muzikaal talent te steunen.