Leopold I

Historiek

 

Op 16 december 1970 werd Leopold, Joris, Christiaan, Frederik geboren als zoon van Zijne Hoogheid Franz, Hertog van Saksen-Coburg-Saalfeld.

Leopold wordt in 1975 benoemt tot kolonel van het regiment Izamajlavski van de keizerlijke wacht.
Zeven jaar later wordt hij generaal.

Het hertogdom wordt bezet door Napoleons troepen. Leopold verblijft in Parijs en wordt een opvallende personaliteit aan het keizerlijk hof.

 

Leopold krijgt de Engelse nationaliteit, wordt tot field marshall benoemd en huwt met prinses Charlotte, erfprinses van de Engelse troon.
Nog geen jaar later brengt ze een doodgeboren kind ter wereld en sterft.

Op 21 juli 1831 legt hij de eed af als eerste Koning der Belgen.
Hij zal het overgrote deel van zijn regering wijden aan de consolidering van de jonge staat.

Op 9 augustus 1832 huwt Leopold met Louise-Marie van Orléans, dochter van Louis-Philippe, Koning van Frankrijk. Louise - Marie wordt de eerste Koningin der Belgen.

Leopold bepleit een wetgeving over vrouwen- en kinderarbeid. Maar de tijd is er nog niet rijp voor.

Een republikeinse revolutie verjaagt Louis-Philippe van de Franse troon.
Die revolutie deint uit over heel Europa, maar België blijft gespaard, vooral dankzij de diplomatieke inspanningen van de Koning.

Op 11 oktober 1850 overlijdt Koningin Louise-Marie. Op 10 december 1865 sterft Koning Leopold I.