Vereniging de Bonte Kraey

 

natuurbeheer langs de Kromme Rijn - Utrecht

Home Doelstellingen  Overige activiteiten Vrijwilligers gezocht Steun ons! ACTUEEL! Foto's  Natuurwerkdag 2012 Contact

Welkom!

Een bont gezelschap van buurtbewoners en andere betrokkenen, bekommert zich om de natuurwaarde van het weelderige groen aan weerszijden van de rivier de Kromme Rijn en rondom de forten Lunet I en II. Dit gezelschap heeft zich georganiseerd in de vorm van een vereniging, genaamd ‘de Bonte Kraey’. Deze klinkende naam verwijst naar een verdwenen hofstede die aan de rivier lag, ter hoogte van Lunet I.

Vereniging de Bonte Kraey zet zich actief in voor het behoud en het beheer van openbaar groen. Doel hiervan is dat dit groen net zo mooi wordt als Amelisweerd en geschikt wordt als leefgebied voor zoveel mogelijk soorten inheemse wilde dieren en planten die in het Kromme Rijn-landschap thuishoren. Een ander belangrijk doel is het genieten in de natuur, actief of minder actief.

De voornaamste activiteiten van de Bonte Kraey zijn: het maaien, bijeenharken en afvoeren van maaisel, het afplaggen en afvoeren van plaggen en het planten, vlechten en knippen van heggen. Omwille van de dieren gebeurt dit in jaarlijks wisselende gedeeltes. Deze activiteiten leiden ertoe dat er meer bont gekleurde velden komen in de buurt. Onze buurt.