competentie (de ~ (v.),  ~s)

1 deskundigheid, geschiktheid -> bekwaamheid

 

Het woordenboek definieert ’competentie’ als een combinatie van deskundigheid en geschiktheid oftewel bekwaamheid.

 

In de  masteropleiding van Bouwkunde wordt een student geacht een aantal competenties voor zichzelf op te stellen. Tijdens zijn leerweg moeten deze competenties ontwikkeld worden, de student moet zich een bepaald niveau van bekwaamheid eigen maken.