Buurtfeest Locatie groepering:
Parkstad (Heerlen, Hoensbroek, Landgraaf, Kerkrade etc.)

Samenstelling:
Grotendeels mannen van 16 tot en met 66 jaar, welke geïnteresseerd zijn in de doelstelling.

Doelstelling:
Nederlandse nostalgische cultuurbeleving middels het in groepsverband afschieten van melkbussen jaarlijks op 31 december. Middels de wekelijkse oefeningen in de maand december bestaat de mogelijkheid jongeren te interesseren voor een leuk en ongevaarlijk tijdverdrijf op oudejaarsdag. Dit als tegenwicht dienende tegen gevaarlijk knalvuurwerk. Overige inzet gedurende het jaar is mogelijk na vergunningverstrekking lokale overheid.

Buurtfeest Toetreding:
Kan vooralsnog eenieder die volgens de ballotage past in de groep, minimaal 16 jaar is en gevolg geeft aan de (veiligheid)regels van de leiding.

Melkbussenbestand:
Momenteel (media 2005)ca 30 stuks. De melkbussen worden middels een snelbinding groepsgewijze bevestigd op een schietjuk met lichte elevatiehoek. De jukken worden onderling gekoppeld.

Acetyleengas:
Dit wordt in de bussen opgewekt middels carbidbrokken grad. 50/80 en water.

Buurtfeest Afschieten:
Het gas in de bussen wordt tot ontbranding gebracht middels een centrische opening ca 4mm drsn. in de bodem van de bussen, alsmede een lange dakrolgasbrander.

Deksels:
Op schietlokaties met een schootsveld korter dan 90 meter worden de deksels middels een ca 35 meter lange nylonkabel bevestigd aan het oor van de bus.De deksels dienen om beschadiging te voorkomen neer te komen op een zachte ondergrond.

Oefeningen:
Vinden jaarlijks 4x in de maand december plaats in een daartoe geëigende zandgroeve.

Overigen:
De bussen kunnen eveneens een voetbal of confetti afschieten.

Contact:
info@silviocomis.nl of mobiel +31 (0)6 50213768

Beeldmateriaal:

Demonstratie melkbusschieten op 31 december 2007 vanaf ca 11.00 uur tot ca 15.00 uur nabij de draf- en renbaan te Schaesberg/Landgraaf.