PTA

CKV1 (120 SLU's) wordt helemaal afgerond in havo 4. Toch is het een examenvak; het schoolexamen (er is nog geen landelijk examen) moet dus naar behoren worden afgerond. Om dat te bereiken moet het volgende gedaan worden:

Domein A: (5 maal 12 SLU= 60 SLU)
Er worden 5 culturele activiteiten ondernomen. Dit houdt in dat je hetzij met school, hetzij op eigen gelegenheid een bezoek brengt aan museum, bioscoop theater etc.. De kunst en cultuurroute die in november plaatsvindt, behoort ook tot dit Domein. Tevens is het mogelijk een boek uit de wereldliteratuur dat je hebt gelezen voor een van de (vreemde) talen, mee te laten tellen voor CKV1. De verslagjes die je (alleen) maakt, behoren tot Domein D (zie onder), maar worden bij Domein A afgetekend. In zo'n verslag (minimaal 2 kantjes A4 uitgetypt) belicht je de volgende 4 invalshoeken: kunstwerk, kunstenaar, cultuurhistorie en je mening. Bovendien licht je de betreffende kijkwijzer(s) uitgebreid toe en voeg je het entreebewijs bij je verslag. Dit alles lever je, binnen twee weken na het ondernemen van de culturele activiteit, in het door school verstrekte mapje in. Voor goede, uitgebreide verslagen krijg je bonus SLU's voor Domein C. Elke kunstdiscipline mag overigens slechts twee keer vertegenwoordigd zijn. Per goedgekeurd verslag van een culturele activiteit verdien je 8%. Zijn er voor 31 januari drie verslagen van je goedgekeurd, dan krijg je 2 SLU bonus voor Domein C!

Domein B: (40 SLU)
Iedere week volg je een les CKV1 waarin je kennis maakt met zeer uiteenlopende kunstenaars en kunstwerken. Drie van de vier blokken worden afgerond met een proefwerk in de proefwerkperioden; het derde blok wordt afgerond met een onderzoeksverslag en een presentatie. Het gemiddelde cijfer van de 4 cijfers moet 5,5 of hoger zijn. Is dat niet het geval, dan wordt er een zeer omvangrijke extra opdracht gemaakt of de jaarstof wordt opnieuw getoetst, dit is afhankelijk van het aantal onvoldoendes. Per voldoende verdien je 10%.

Domein C: (15 SLU)
Er worden 15 SLU's gevuld met praktische activiteiten. Om je hierbij te helpen volg je (op kosten van de school) een cursus bij de Plantage. Bovendien krijg je SLU's voor de opdracht van de C-lijst, mits je vooraf met je docent overleg pleegt. Tot slot mag je dit Domein afronden door het maken van een mooi Pillowbook. Ook bepaalde activiteiten die je onderneemt in je vrije tijd kunnen meetellen voor dit Domein. Deze activiteiten moeten wel met de kunstdisciplines te maken hebben, sport valt daar dus buiten. Per SLU verdien je 1%.

Domein D: (5 SLU)
Aan het begin van het schooljaar vul je een kunstautobiografie in. Ook de gesprekken die je regelmatig buiten de lestijd met je docent moet voeren, worden tot dit domein gerekend. Totaal 5%.

Het vak CKV1 is afgerond als alle domeinen zijn afgetekend, dus als alles als voldoende is beoordeeld door de docent.

Slechts 40 van de 120 SLU's worden in lestijd gevuld. De rest van de SLU's vul je dus buiten de lestijd (80 SLU's), maar behoort wel tot de schooltijd!
ga terug