Beoordeling / Eisen

Het verslag:
- je verslag wordt getyped en verzorgd ingeleverd.

- je verslag wordt ge-upload in Moodle EN in een hardcopy
  (een papieren versie)!!!

- je verslag werk je uit tot een lopend verhaal, dus geen
  opsomming van antwoorden op de Kenmerkende Aspecten.

- je verslag is geschreven in correct Nederlands op een voor je
  medeleerlingen te begrijpen taalniveau.

- natuurlijk is je verslag eigen werk: knip-en-plak-werk is verboden!

- je verslag is geschreven volgens de eisen zoals vermeld in het
  boekje "hoe maak ik een PO".

- maximale omvang: 24 blz's

- in je verslag neem je in de bijlage o.a. op: plan van aanpak en logboek

- van alle gebruikte informatie maak je duidelijk waar deze
  vandaan komt middels VOETNOTEN!!!

- te laat inleveren van de PO resulteert in het eindcijfer 1,0.

- Bekijk verder goed het scoremodel zodat je weet waar je op wordt afgerekend!!