Opdracht
Je wordt verdeeld in groepjes van ongeveer 4 leerlingen.
Per groepje krijg je een werelddeel toegewezen.

Doel van de Kenmerkende Aspecten is dat je algemene
ontwikkelingen in de geschiedenis kunt herkennen
Ún dat je ze kunt uitleggen aan de hand van een voorbeeld.

Bedoeling is dat je per groepje nagaat welke Kenmerkende
Aspecten voor je werelddeel van toepassing zijn.
Dit doe je door de relevante Kenmerkende Aspecten
uit te leggen aan de aan de hand van een voorbeeld
uit het betreffende werelddeel!
Als een Kenmerkend Aspect NIET van toepassing is, leg je uit
waarom dit het geval is!

Van dit onderzoek maak je een schriftelijk verslag.

Je hebt een aantal verplichtingen:
- je mag alleen betrouwbare bronnen gebruiken
- je moet je houden aan de richtlijnen uit het boekje
  'Hoe maak je een PO?' (te vinden op Moodle, onder
   vaardigheden Tweede Fase)