Achtergrond
Dit jaar behandelen we de voornaamste gebeurtenissen
uit de wereldgeschiedenis, waarbij we een Europacentrische
blik hanteren (we kijken naar zaken die voor onze
Europese geschiedenis het meest
relevant zijn). Natuurlijk zou
je je blikveld kunnen verkleinen
tot de geschiedenis van
alleen jouw omgeving.
Regionale geschiedenis, ofwel
de geschiedenis van Eindhoven.
Dit is echter een erg beperkt blikveld.
Natuurlijk zouden we ook kunnen gaan kijken
naar de geschiedenis van andere werelddelen
een bredere blik dus!

Dit gaan we doen in deze Praktische Opdracht.
We gaan de Kenmerkende Aspecten van de 10 tijdvakken
proberen toe te passen op andere wereldelen.