Veiligheidsregels in het practicumlokaal

1.†† Ga nooit zonder toestemming het lokaal binnen. Toestemming krijg je van je docent ofTOA (technisch onderwijsassistent).

2.†† Zorg ervoor dat de tafels en vloeren vrij zijn van tassen en jassen.
Tassen moeten onder de tafels worden geschoven.

3.†† Bij practica is het dragen van een veiligheidsbril altijd verplicht. Ook bij de proefjes, waarvan je denkt dat zij geen gevaar kunnen opleveren.

4.†† Tijdens het practicum is het dragen van een laboratoriumjas (witte jas) verplicht.†††††††††††††††††††††††††††

5.†† Bij alle stoffen, waar je mee zult werken, moet je er van uitgaan dat ze altijd giftig zijn.

6.†† Werk netjes. Gebruik bij alle proefjes een beschermblad op de tafel. Voorkom morsen van chemicaliŽn op boeken, tas of meubels.

7.†† Eten, drinken ,snoepen en kauwgom gebruiken is niet toegestaan.

8.†† Voer geen proeven uit zonder toestemming. Je hebt geen ervaring met dit vak, waardoor je nog niet de gevolgen kan weten. Dit geldt ook voor het spelen met lucifers en/of gasbranders.

9.†† Het kabinet (de laboratoriumruimte naast het scheikundelokaal) is verboden terrein. Je hebt daar alleen toegang met speciale toestemming.

10.Zet branders, glaswerk e.d. nooit te dicht bij de rand van de tafel. Gebroken glaswerk††††† dient altijd direct te worden opgeruimd (glasbak).

11.Lang haar moet worden opgebonden als de brander wordt gebruikt. Laat de brander niet onnodig aan.

12.†† Zorg ervoor dat je weet waar je de veiligheidsmiddelen (brillen, blusmiddelen, (oog)douche, branddeken e.d.) kunt vinden.
Oneigenlijk gebruik ervan is verboden.
.

13.†† Het is verboden om te spelen met spuitflesjes met water. Dit geldt ook voor injectiespuitjes e.d.Stoeien in het scheikundelokaal wordt niet getolereerd.

14.      Ruim alles netjes op. en laat de practicumtafel en gootsteen schoon achter.†††††††††††††††††††††††††††††† Werk mee aan een schoon milieu dus:†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

       Papier in depapierbak.††††††††††††††††††††††† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

       Glas in de daarvoor bestemde glasbak .††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

       ChemicaliŽnresten, volg hiervoor de richtlijnen voor chemisch afval.

††††† 15.†† Was altijd je handen na het practicum.

 

 

 

 

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ALS ER TOCH IETS GEBEURT.......††††††

†††††††††††††††††† Als jullie je goed aan de regels houden is de kans op ongelukken het kleinst.Maar wat moet je doen dat er toch iets gebeurt?

 

††††† 1.Kleding of haar in de brand: gebruik nooddouche of branddeken.

††††† 2.Iets in het oog: gebruik oogdouche.

††††† 3.ChemicaliŽn op je handen: meteen goed wassen.

††††† 4.Agressieve stoffen op je kleding: kleding uittrekken en huid spoelen met veel water.

††††† 5.Gemorste stof en gebroken glaswerk moeten altijd onmiddellijk worden opgeruimd.

†† 6.Bij onwel worden of letsel: altijd docent of TOA waarschuwen.