Kwartierstaat van Louw P. Dijkstra

Onderstaande gegevens zijn onvolledig en voor een groot deel nog niet gecontroleerd met de originele bronnen, daarom zijn fouten niet uit te sluiten. Verbeteringen, aanvullingen, vragen graag naar Berend Jan van der Zwaag.

Generatie 1 (kwartierdrager)

1 Louw Dijkstra, geboren op 11 februari 1906 in Oenkerk, overleden op 30 april 1988 in Leeuwarden, 82 jaar oud.
Gehuwd op 14 mei 1932 met Siebrigje Schievink, geboren op 4 mei 1909 in Surhuisterveen, overleden op 26 april 1976 in Leeuwarden (66 jaar oud), dochter van Abraham Schievink en Trijntje Boomsma.

Generatie 2 (ouders)

2 Pieter Willems Dijkstra, geboren op 20 april 1874 in de gemeente Tietjerksteradeel.
Gehuwd op 20 mei 1899 in Bergum met:
3 Baukje Louws Laurman, geboren op 10 april 1877 in de gemeente Tietjerksteradeel.

Generatie 3 (grootouders)

4 Willem Lammerts Dijkstra, geboren op 11 juli 1831 in Hogebeintum, overleden op 7 maart 1903 in de gemeente Tietjerksteradeel, 71 jaar oud. Gehuwd op 16 mei 1867 in de gemeente Dantumadeel met:
5 Akke Klazes van der Veen, geboren op 1 december 1842 in de gemeente Tietjerksteradeel, overleden op 28 juli 1915 in de gemeente Tietjerksteradeel, 72 jaar oud.
6 Louw Sapes Laurman, geboren op 12 december 1850 in de gemeente Tietjerksteradeel, overleden op 5 mei 1885 in de gemeente Tietjerksteradeel, slechts 34 jaar oud. Gehuwd op 20 mei 1876 in Bergum met:
7 Dieuwke Johannes Boomsma, geboren op 22 oktober 1853 in de gemeente Tietjerksteradeel, overleden in 1949.

Generatie 4 (overgrootouders)

8 Lammert Abes Dijkstra, geboren op 23 augustus 1796 in Wanswerd, gedoopt op 18 september 1796 in Wanswerd, overleden op 13 maart 1860 in de gemeente Ferwerderadeel, 63 jaar oud.
Gehuwd op 15 augustus 1822 in de gemeente Ferwerderadeel met:
9 Hiltje Jelles Oosterhout, geboren omstreeks 1800 in Dokkum, overleden op 27 juni 1870 in de gemeente Ferwerderadeel, ongeveer 70 jaar oud.
10 Klaas Pieters van der Veen, geboren op 15 maart 1815 in Oenkerk, overleden op 10 maart 1887 in de gemeente Tietjerksteradeel, 71 jaar oud. Gehuwd op 4 juni 1842 met:
11 Janke Jacobs Sikma, geboren op 21 september 1820 in de gemeente Tietjerksteradeel, overleden op 15 mei 1888 in de gemeente Tietjerksteradeel, 67 jaar oud.
12 Sape Lauwerman, geboren op 12 oktober 1823 in Roodkerk, overleden op 1 december 1899 in de gemeente Tietjerksteradeel, 76 jaar oud. Gehuwd op 25 mei 1850 in de gemeente Tietjerksteradeel met:
13 Baukje Geerts van der Velde, geboren op 25 januari 1822 in Oostermeer, overleden op 2 september 1908 in de gemeente Tietjerksteradeel, 86 jaar oud.
14 Johannes Minzes Boomsma, geboren omstreeks 1816, overleden op 7 juni 1876 in de gemeente Tietjerksteradeel, ongeveer 60 jaar oud. Gehuwd op 16 juni 1841 in de gemeente Tietjerksteradeel met:
15 Akke Hayes de Vries, geboren op 12 mei 1815 in Oenkerk, overleden op 8 juni 1910 in de gemeente Tietjerksteradeel, 95 jaar oud.

Generatie 5 (betovergrootouders)

16 Abe Lammerts Dijkstra, gedoopt op 19 oktober 1766 in Ferwerd, overleden op 20 december 1826 in de gemeente Ferwerderadeel, ongeveer 60 jaar oud. Gehuwd op 16 mei 1790 in Marrum met:
17 Maaike Jacobs Timmermans, geboren omstreeks 1765 in Ferwerd, overleden op 23 augustus 1824, ongeveer 59 jaar oud.
18 Jelle Jacobus Oosterhout, geboren op 14 mei 1772, gedoopt op 3 juni 1772 in Leeuwarden. Gehuwd op 11 mei 1794 in Driesum met:
19 Willemke Jans Wallinga, geboren op 8 februari 1772 in Stiens, overleden op 23 september 1823 in de gemeente Ferwerderadeel, 51 jaar oud.
20 Pieter Baukes van der Veen, geboren op 27 augustus 1770, gedoopt op 12 januari 1777 in Oenkerk/Giekerk/Wijns, overleden op 6 september 1827 in de gemeente Tietjerksteradeel, 57 jaar oud. Gehuwd op 13 mei 1810 in Veenwouden met:
21 Aukje Reinders Steenstra, geboren op 21 december 1777 in Veenwouden, gedoopt op 8 maart 1778 in Veenwouden, overleden op 7 oktober 1853 in de gemeente Tietjerksteradeel, 75 jaar oud.
22 Jacob Aukes Sikma, geboren op 11 september 1795 in Oudkerk, gedoopt op 11 oktober 1795 in Oudkerk, overleden op 26 oktober 1868 in de gemeente Tietjerksteradeel, 73 jaar oud. Gehuwd op 7 maart 1818 in de gemeente Tietjerksteradeel met:
23 Antje Tjallings de Boer, geboren omstreeks 1787, overleden op 27 april 1860 in de gemeente Tietjerksteradeel, ongeveer 73 jaar oud.
25 Jitske Louws Louwerman, geboren op 3 mei 1795, gedoopt op 31 mei 1795 in Oenkerk/Giekerk/Wijns, overleden op 27 oktober 1864 in de gemeente Tietjerksteradeel, 69 jaar oud.
26 Geert Koops van der Velde, geboren omstreeks 1790, overleden op 14 januari 1864 in de gemeente Tietjerksteradeel, ongeveer 74 jaar oud. Gehuwd op 5 juni 1819 in de gemeente Tietjerksteradeel met:
27 Loltje Teyes Benedictus, geboren omstreeks 1796, overleden op 22 april 1876 in de gemeente Tietjerksteradeel, ongeveer 80 jaar oud.
28 [waarschijnlijk] Minze Dirks Boomsma, geboren op 31 mei 1794 in Wirdum, gedoopt op 15 juni 1794 in Wirdum, overleden op 14 mei 1858 in Dronrijp, 63 jaar oud. Gehuwd op 20 juni 1819 in de gemeente Menaldumadeel met:
29 Johanna van der Vecht, geboren op 2 februari 1789 in Hasselt, gedoopt op 4 februari 1789 in Hasselt, overleden op 9 september 1864 in de gemeente Tietjerksteradeel, 75 jaar oud.
30 Haye Franzes de Vries, geboren op 7 oktober 1788 in Oudkerk, gedoopt op 9 november 1788 in Oudkerk, overleden op 27 juli 1872 in de gemeente Tietjerksteradeel, 83 jaar oud. Gehuwd met:
31 Dieuwke Keimpes Veenstra, geboren op 10 juli 1782, gedoopt op 9 januari 1785 in Rijperkerk, overleden op 9 februari 1870 in de gemeente Tietjerksteradeel, 87 jaar oud. Haye en Dieuwke woonden aan wat tegenwoordig de Kaetsjemuoiwei heet, vlakbij de kruising met de Jelte Binnesweg en de Douwelaan.

Generatie 6 (oudouders)

32 Lammert Pieters, gedoopt op 8 maart 1733 in Birdaard/Janum, waarschijnlijk overleden vr 1811. Gehuwd omstreeks 1762 in Ferwerd met:
33 Baukje Abes Riesema, geboren omstreeks 1742, overleden op 21 januari 1820 in de gemeente Ferwerderadeel, ongeveer 78 jaar oud.
34 Jacob Jans Timmermans, gehuwd in 1762 met:
35 Antje Sakes.
36 Jacobus Oosterhout.
37 Hiltie van Dorsten/Dusten.
38 Jan Hessels Wallinga, gehuwd op 16 juni 1771 in Stiens met:
39 Trijntje Jans.
40 Bauke Jurjens van der Veen, geboren omstreeks 1739, overleden op 31 maart 1814 in de mairie Oenkerk, ongeveer 75 jaar oud. Gehuwd op 3 februari 1760 in Oenkerk met:
41 Tietje Klazes.
42 Reinder Jans Steenstra, gehuwd in 1765 met:
43 Vroukjen Meinses, geboren omstreeks 1743, overleden op 19 december 1818 in de gemeente Dantumadeel, ongeveer 75 jaar oud.
44 Auke Cornelis Sikma, geboren omstreeks 1749, overleden op 22 november 1826 in de gemeente Tietjerksteradeel, ongeveer 77 jaar oud. Gehuwd op 22 november 1772 in Oudkerk met:
45 Janke Gerbens, gedoopt op 9 september 1753 in Oudkerk, overleden in september 1800 in Oenkerk.
46 Tjalling Lammerts de Boer, geboren omstreeks 1740, overleden op 14 maart 1823 in de gemeente Tietjerksteradeel, ongeveer 83 jaar oud. Gehuwd op 15 oktober 1780 in Oenkerk met:
47 Trijntje Geeles de Boer, geboren omstreeks 1760, overleden op 6 maart 1844 in de gemeente Tietjerksteradeel, ongeveer 84 jaar oud.
50 Louw Gerbens Lauwerman, gedoopt op 30 januari 1746 in Oudwoude, overleden in november 1803. Gehuwd op 5 september 1784 met:
51 Antje Falks, gedoopt op 8 december 1758 in Burum, overleden op 12 oktober 1823 in de gemeente Tietjerksteradeel.
52 Koop Roels van der Velde, geboren omstreeks 1759, overleden op 10 februari 1848 in de gemeente Tietjerksteradeel, ongeveer 89 jaar oud. Gehuwd op 7 juni 1789 in Rottevalle met:
53 Trijntje Geerts van der Lei, geboren omstreeks 1770, overleden op 16 januari 1857 in de gemeente Tietjerksteradeel, ongeveer 87 jaar oud.
54 Teye Dictus Benedictus, geboren omstreeks 1763, overleden op 20 maart 1820 in de gemeente Tietjerksteradeel, ongeveer 57 jaar oud. Gehuwd op 7 april 1793 in Oostermeer met:
55 Baukje Liebbes, geboren omstreeks 1758, overleden op 4 december 1811 in de gemeente Tietjerksteradeel, ongeveer 53 jaar oud.
56 Dirk Baukes Boomsma, geboren omstreeks 1762, overleden op 24 juni 1823 in de gemeente Leeuwarderadeel, ongeveer 61 jaar oud. Gehuwd op 14 juli 1793 in Wirdum met:
57 Doetje Minzes de Graaf, geboren omstreeks 1774, overleden op 18 december 1845 in de gemeente Leeuwarderadeel, ongeveer 71 jaar oud.
60 Frans Franses, gehuwd op 5 april 1772 in Rijperkerk met:
61 Akke Sjoerds, geboren omstreeks 1748, overleden op 22 december 1816 in de mairie Oenkerk, ongeveer 68 jaar oud.
62 Keimpe Reinders Veenstra, geboren omstreeks 1743, overleden op 15 februari 1819 in de gemeente Tietjerksteradeel, ongeveer 76 jaar oud. Gehuwd op 12 mei 1771 in Rijperkerk met:
63 Trijntje Keimpes.

Verdere generaties en uitgebreidere gegevens zullen in de loop der tijd worden toegevoegd. Bovenstaande is slechts een eerste aanzet.
Copyright 2005 Berend Jan van der Zwaag.