WELKOM BIJ DE

Bewonersvereniging 4 Hoge Era's Ommoord (Rotterdam)


Secretariaat: Debijeweg 284, 3069 VG ROTTERDAM
Telefoon: (010) 785.55.63
Banknummer: NL91 ING 0009518059
KvK Rotterdam: 24469078
E-mail: bv4HEO@gmail.com
21 januari 2020: Informatie van de Woonbond over de kosten van stadsverwarming!In verband met het corona-virus is het inloopspreekuur van het bestuur uitgesteld.

De 4 Hoge Era-flats staan aan de:
Einsteinplaats
Max Planckplaats
Zernikeplaats
Debijeweg


De Bewonersvereniging de 4 Hoge Era's Ommoord is een onafhankelijke vereniging, vastgelegd in de Statuten bij een notariële akte en heeft als doelstelling het behartigen van de belangen van huurders van een woning van Stichting Havensteder in de bovengenoemde 4 wooncomplexen.

De rechtsvorm is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

De leden van de vereniging zijn huurders van een woning in deze 4 wooncomplexen van Stichting Havensteder in Rotterdam-Ommoord. Samen met u willen wij goede betaalbare woningen in een aantrekkelijke woonomgeving.

Om dit te bereiken overleggen wij met Stichting Havensteder over tal van onderwerpen als het huurbeleid, nieuwbouw, sloop en/of renovatie van woningen, onderhoud en dienstverlening.