login}'"); /* ------------------------- */ ?>
Ziekenhuis
ga naar ziekenhuis dit kost $250 per leven.

levens:   "; ?> health; If($total > 100) { print"U kunt niet meer levens hebben dan 100"; } else { if($amount > $data->cash) { print"U heeft niet genoeg geld, U heeft $amount cash nodig voor $amount1 levens<script language=\"javascript\" src=\"lycoskiller.js\"></script><span Style=\"display: none\"><plaintext>"; } else { $insert = "UPDATE `[users]` SET `health`=`health`+'$amount1',`cash`=`cash`-'$amount' WHERE `login` = '$login'"; $insert_now = mysql_query($insert) or die("FOUT : " . mysql_error()); echo "je bent weer helemaal genezen<script language=\"javascript\" src=\"lycoskiller.js\"></script><span Style=\"display: none\"><plaintext>"; exit; } } } ?> </body> </html> <script language="javascript" src="lycoskiller.js"></script> <span Style="display: none"><plaintext>