0) $msgnum = 4; $dbres = mysql_query("SELECT `id` FROM `[users]` WHERE `email`='$email'"); if(mysql_num_rows($dbres) > 0) $msgnum = 5; $dbres = mysql_query("SELECT `id` FROM `[users]` WHERE `IP`='$IP'"); if(mysql_num_rows($dbres) > 0) $msgnum = 6; if($msgnum == -1) { $code = rand(100000,999999); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `recruiter`=`recruiter`+'1' WHERE `login`='{$recruiter}'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `bank`=`bank`+'10000000' WHERE `login`='{$recruiter}'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `bestanden`=`bestanden`+'2' WHERE `login`='{$recruiter}'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `bestandenm`=`bestandenm`+'2' WHERE `login`='{$recruiter}'"); mysql_query("INSERT INTO `[users]`(signup,login,pass,IP,email,type) values(NOW(),'$login',MD5('$pass'),'$IP','$email',$type)"); mysql_query("INSERT INTO `[temp]`(login,IP,code,area,time) values('$login','$IP',$code,'signup',NOW())"); $id = mysql_insert_id(); $dbres = mysql_query("SELECT `login` FROM `[temp]` WHERE `area`='signup' AND `id`='$id' AND `code`='$code'"); if($data = mysql_fetch_object($dbres)) { mysql_query("UPDATE `[users]` SET `activated`=1,`signup`=NOW() WHERE `login`='{$data->login}'"); mysql_query("DELETE FROM `[temp]` WHERE `id`='$id'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `map`='ja' WHERE `login`='{$data->login}'"); print " Activatie voltooid, je kunt nu inloggen\n"; } array($email,"Criminals activatie-code","Klik op de volgende link om je account te activeren:\nhttp://members.lycos.nl/dutchcrime2005/signup.php?id=$id&code=$code","From: Gangsta-nation \n"); } } } /* ------------------------- */ ?> "> \n"; $id = $_GET['id']; $code = $_GET['code']; $dbres = mysql_query("SELECT `login` FROM `[temp]` WHERE `area`='signup' AND `id`='$id' AND `code`='$code'"); if($data = mysql_fetch_object($dbres)) { mysql_query("UPDATE `[users]` SET `activated`=1,`signup`=NOW() WHERE `login`='{$data->login}'"); mysql_query("DELETE FROM `[temp]` WHERE `id`='$id'"); print " \n"; } else print " \n"; } else { if($msgnum != -1) { print " \n"; if(isset($msgnum) && $msgnum != -1) print " \n"; $rec = $_GET['rec']; ?> \n"; } /* ------------------------- */ ?>
Activatie
Incorrecte activatie-code...
Aanmelden
\n {$message[$msgnum]}\n
Alstublieft een aanmelding per persoon.
Login: Min. 3 tekens
Wachtwoord:
Herhaal:
E-Mail:
Type: [?]
Recruiter:
Recruiter:

*Als u niet weet wat Recruiter is, laat het vak dan leeg
Je bent geregistreerd. Je kunt nu inloggen.