login}'"); $gn1 = mysql_query("SELECT *,UNIX_TIMESTAMP(`gevangenis`) AS `gevangenis`,0 FROM `[users]` WHERE `login`='{$_SESSION['login']}'"); $gn = mysql_fetch_object($gn1); if($gn->gevangenis + $gn->gevangenistijd > time() && $data->login != Timo && $data->login != Freek){ $verschil1 = $gn->gevangenis + $gn->gevangenistijd - time() - 3600; $verschil = date("H:i:s", "$verschil1");print << ENDHTML; } else{ print ""; } } } elseif($gstart ==1){ $dbres = mysql_query("SELECT * FROM `[orgcrime]` WHERE `name1` = '$gnaam'"); $orgcrime = mysql_fetch_object($dbres); $id = $orgcrime->id; $WE = $orgcrime->name2; $BE = $orgcrime->name3; $DR = $orgcrime->name4; $WEA = $orgcrime->WEA; $BEA = $orgcrime->BEA; $DRA = $orgcrime->DRA; $wapens = $orgcrime->wapens; $kogels = $orgcrime->kogels; $bommen = $orgcrime->bommen; $aantal = $orgcrime->aantal; $auto = $orgcrime->auto; $autos = $orgcrime->autos; $klaar = $orgcrime->klaar; if(!isset($_POST['submit'])) { print << ENDHTML; if($WEA ==0){ print <<Weapon Expert $WE hasn't accepted the Organized Crime yet.

ENDHTML; } elseif($WEA ==1){ print <<Weapon Expert $WE has accepted the Organized Crime but he still need to buy weapons.

ENDHTML; } elseif($WEA ==2){ print <<Wapen expert $WE heeft de GM geacepteerd en is er helemaal klaar voor. Hij heeft 4 $wapenss en $kogels Kogels gekocht.

ENDHTML; } else{ print <<Wapen expert $WE heeft de GM geweigerd. Kies een nieuwe.

ENDHTML; } if($BEA ==0){ print <<Bom Expert $BE heeft de GM nog niet geacepteerd of geweigerd.

ENDHTML; } elseif($BEA ==1){ print <<Bom Expert $BE heeft de GM geacepteerd, maar moet nog bommen kopen.

ENDHTML; } elseif($BEA ==2){ print <<Bom Expert $BE heeft de GM geacepteerd en is er helemaal klaar voor. Hij heeft $aantal $bommen bommen gekocht.

ENDHTML; } else{ print <<Bom Expert $BE heeft de GM geweigerd. Kies een nieuwe.

ENDHTML; } if($DRA ==0){ print <<Chauffeur $DR heeft de GM nog niet geacepteerd of geweigerd.

ENDHTML; } elseif($DRA ==1){ print <<Driver $DR accepted but he has no car.

ENDHTML; } elseif($DRA ==2){ $soort = Array("","Mini Cooper","Volkswagen Polo","Opel Astra","Mitsubishi Eclipse","BMW Z3","Mercedes Vision CLS","Porsche Carrera GT","Lotus Elise","Lamborgini","Ferrari Enzo",""); $soortauto = $soort[$auto]; print <<Driver $DR is ready. He has used a $soortauto.

ENDHTML; } else{ print <<Driver $DR has declined. Choose a new one

ENDHTML; } print <<


Cancel the Organized Crime. ENDHTML; } if(isset($_POST['submit'])) { if($klaar > 2){ $dbres = mysql_query("SELECT * FROM `[users]` WHERE `login`='$WE'"); $WEl = mysql_fetch_object($dbres); $dbres = mysql_query("SELECT * FROM `[users]` WHERE `login`='$BE'"); $BEl = mysql_fetch_object($dbres); $dbres = mysql_query("SELECT * FROM `[users]` WHERE `login`='$DR'"); $DRl = mysql_fetch_object($dbres); if($data->land == $DRl->land || $data->land == $BEl->land || $data->land == $WEl->land){ $autos1 = rand(0,100); $schade = $autos+$autos1; if($schade > 100){ $schade = "100"; } mysql_query("UPDATE `[auto]` SET `schade`='$schade' WHERE `id`='$orgcrime->autoid'"); if($wapens == uzi){ $winnen1 = round($amount*10); $verliezen1 = round($amount*7); $gevangenis1 = round($amount*7); } else if($wapens == m16){ $winnen1 = round($amount*11); $verliezen1 = round($amount*8); $gevangenis = round($amount*8); } else if($wapens == Thompson){ $winnen1 = round($amount*12); $verliezen1 = round($amount*9); $gevangenis = round($amount*8); } $winnen2 = $winnen1; $verliezen2 = $verliezen1; $gevangenis2 = $gevangenis1; if($bommen == tnt){ $winnen3 = $winnen2; $verliezen3 = $verliezen2; $gevangenis3 = $gevangenis2; } else{ $winnen3 = $winnen2+5; $verliezen3 = $verliezen2-2; $gevangenis3 = $gevangenis2-3; } if($aantal ==1){ $winnen4 = $winnen3; $verliezen4 = $verliezen3; $gevangenis4 = $gevangenis3; } else{ $winnen4 = $winnen3+5; $verliezen4 = $verliezen3-2; $gevangenis4 = $gevangenis3-3; } if($autos <10){ $winnen = $winnen4; $verliezen = $verliezen4; $gevangenis = $gevangenis4; } elseif($autos >10 && !$autos > 20){ $winnen = $winnen4+2; $verliezen = $verliezen4-1; $gevangenis = $gevangenis4-1; } elseif($autos >20 && !$autos > 30){ $winnen = $winnen4+3; $verliezen = $verliezen4-1; $gevangenis = $gevangenis4-2; } elseif($autos >30 && !$autos > 40){ $winnen = $winnen4+4; $verliezen = $verliezen4-2; $gevangenis = $gevangenis4-2; } elseif($autos >40 && !$autos > 50){ $winnen = $winnen4+5; $verliezen = $verliezen4-2; $gevangenis = $gevangenis4-3; } elseif($autos >50 && !$autos > 60){ $winnen = $winnen4+6; $verliezen = $verliezen4-3; $gevangenis = $gevangenis4-3; } elseif($autos >60 && !$autos > 70){ $winnen = $winnen4+7; $verliezen = $verliezen4-3; $gevangenis = $gevangenis4-4; } elseif($autos >70 && !$autos > 80){ $winnen = $winnen4+8; $verliezen = $verliezen4-4; $gevangenis = $gevangenis4-4; } elseif($autos >80 && !$autos > 90){ $winnen = $winnen4+9; $verliezen = $verliezen4-4; $gevangenis = $gevangenis4-5; } elseif($autos >90 && $autos != 100){ $winnen = $winnen4+10; $verliezen = $verliezen4-5; $gevangenis = $gevangenis4-5; } elseif($autos ==100){ $winnen = $winnen4+15; $verliezen = $verliezen4-7; $gevangenis = $gevangenis4-8; } if($auto == 1){ $winnen = $winnen4; $verliezen = $verliezen4; $gevangenis = $gevangenis4; } elseif($auto ==2){ $winnen = $winnen4+2; $verliezen = $verliezen4-1; $gevangenis = $gevangenis4-1; } elseif($auto ==3){ $winnen = $winnen4+3; $verliezen = $verliezen4-1; $gevangenis = $gevangenis4-2; } elseif($auto ==4){ $winnen = $winnen4+4; $verliezen = $verliezen4-2; $gevangenis = $gevangenis4-2; } elseif($auto ==5){ $winnen = $winnen4+5; $verliezen = $verliezen4-2; $gevangenis = $gevangenis4-3; } elseif($auto ==6){ $winnen = $winnen4+6; $verliezen = $verliezen4-3; $gevangenis = $gevangenis4-3; } elseif($auto ==7){ $winnen = $winnen4+7; $verliezen = $verliezen4-3; $gevangenis = $gevangenis4-4; } elseif($auto ==8){ $winnen = $winnen4+8; $verliezen = $verliezen4-4; $gevangenis = $gevangenis4-4; } elseif($auto ==9){ $winnen = $winnen4+9; $verliezen = $verliezen4-4; $gevangenis = $gevangenis4-5; } elseif($auto ==10){ $winnen = $winnen4+10; $verliezen = $verliezen4-5; $gevangenis = $gevangenis4-5; } $getal = rand(0, 100); if($getal > $winnen+1){ $geld = rand(100000,10000); $TLG1 = $geld/10000*2000; $WEG1 = $geld/10000*3250; $BEG1 = $geld/10000*2500; $DRG1 = $geld/10000*2250; $TLG = ceil($TLG1); $WEG = ceil($WEG1); $BEG = ceil($BEG1); $DRG = ceil($DRG1); mysql_query("DELETE FROM `[orgcrime]` WHERE `name1`='$gnaam'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `orgtime`=NOW(), `attack`=`attack`+'1000', `defence`=`defence`+'500' WHERE `login`='$gnaam'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `orgtime`=NOW(), `attack`=`attack`+'1000', `defence`=`defence`+'750' WHERE `login`='$WE'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `orgtime`=NOW(), `attack`=`attack`+'1000', `defence`=`defence`+'550' WHERE `login`='$BE'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `orgtime`=NOW(), `attack`=`attack`+'1000', `defence`=`defence`+'550' WHERE `login`='$DR'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart`='0' WHERE `login`='$gnaam'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart`='0' WHERE `login`='$WE'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart`='0' WHERE `login`='$BE'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart`='0' WHERE `login`='$DR'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash` =`cash`+'$geld' WHERE `login` = '{$_SESSION['login']}'"); mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`from`,`to`,`subject`,`message`) values(NOW(),'{$data->login}','$WE','Georganiseerde misdaad','Jullie hebben met succes de Natinale Bank beroofd! De buit bedraagt: $geld dollar. Vraag je leider om jouw deel.')"); mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`from`,`to`,`subject`,`message`) values(NOW(),'{$data->login}','$BE','Georganiseerde misdaad','Jullie hebben met succes de Natinale Bank beroofd! De buit bedraagt: $geld dollar. Vraag je leider om jouw deel.')"); mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`from`,`to`,`subject`,`message`) values(NOW(),'{$data->login}','$DR','Georganiseerde misdaad','Jullie hebben met succes de Natinale Bank beroofd! De buit bedraagt: $geld dollar. Vraag je leider om jouw deel.')"); print "Je hebt de Nationale bank met succes beroofd. Je hebt $geld dollar gestolen. Hieronder staat een berekening hoe jij het geld kan verdelen."; print <<
Organized Crime

Je zit in de gevangenis

 

Je word over $verschil seconden vrijgelaten

"; $ggeld = $data->cash; $gnaam = $data->login; $gtype = $data->type; $gstart = $data->gstart; $gattack = $data->attack; $gdefence = $data->defence; $gorgtime1 = mysql_query("SELECT *,UNIX_TIMESTAMP(`orgtime`) AS `orgtime`,0 FROM `[users]` WHERE `login`='{$_SESSION['login']}'"); $gorgtime = mysql_fetch_object($gorgtime1); if($_GET['x'] != ""){ if($_GET['x'] == 1){ $dbres = mysql_query("SELECT * FROM `[orgcrime]` WHERE `name1`='$data->login'"); } elseif($_GET['x'] == 2){ $dbres = mysql_query("SELECT * FROM `[orgcrime]` WHERE `name2`='$data->login'"); } elseif($_GET['x'] == 3){ $dbres = mysql_query("SELECT * FROM `[orgcrime]` WHERE `name3`='$data->login'"); } elseif($_GET['x'] == 4){ $dbres = mysql_query("SELECT * FROM `[orgcrime]` WHERE `name4`='$data->login'"); } $oc = mysql_fetch_object($dbres); $oc1 = mysql_num_rows($dbres); if($oc1 ==0){ print "You aren't doing an Organized Crime."; } elseif($_GET['x'] == 1){ mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart`='0' WHERE `login`='$oc->name1'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart`='0' WHERE `login`='$oc->name2'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart`='0' WHERE `login`='$oc->name3'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart`='0' WHERE `login`='$oc->name4'"); mysql_query("DELETE FROM `[orgcrime]` WHERE `name1`='$oc->name1'"); mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`from`,`to`,`subject`,`message`) values(NOW(),'{$data->login}','$oc->name2','Organized Crime','De leider heeft de Organized Crime geannuleerd. Iedereen is nu al zijn spullen kwijt!')"); mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`from`,`to`,`subject`,`message`) values(NOW(),'{$data->login}','$oc->name3','Organized Crime','De leider heeft de Organized Crime geannuleerd. Iedereen is nu al zijn spullen kwijt!')"); mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`from`,`to`,`subject`,`message`) values(NOW(),'{$data->login}','$oc->name4','Organized Crime','De leider heeft de Organized Crime geannuleerd. Iedereen is nu al zijn spullen kwijt!')"); print "Je hebt de Organized Crime geannuleer. Iedereen is nu al zijn spullen kwijt!"; } elseif($_GET['x'] == 2){ mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart`='0' WHERE `login`='$data->login'"); mysql_query("UPDATE `[orgcrime]` SET `WEA`='3' WHERE `name2`='$data->login'"); print "You leaved the Organized Crime."; } elseif($_GET['x'] == 3){ mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart`='0' WHERE `login`='$data->login'"); mysql_query("UPDATE `[orgcrime]` SET `BEA`='3' WHERE `name2`='$data->login'"); print "You leaved the Organized Crime."; } elseif($_GET['x'] == 4){ mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart`='0' WHERE `login`='$data->login'"); mysql_query("UPDATE `[orgcrime]` SET `DRA`='3' WHERE `name2`='$data->login'"); print "You leaved the Organized Crime."; } } elseif($gorgtime->orgtime + 43200 > time()){ $tijdwachten = $gorgtime->orgtime+43200-time(); print "You already did an OC the last 12 hours. You need to wait $tijdwachten seconds untill you can do a new OC."; } elseif($gstart ==0){ if(!isset($_POST['submit'])) { $land = $data->City; print <<Plan to rob the city bank of $land. It will cost $2,500 for a safe house to plan the organized crime.

Weapon Expert    

Explosives Expert        

Driver          

ENDHTML; } if(isset($_POST['submit'])) { $name2 = $_POST['name2']; $name3 = $_POST['name3']; $name4 = $_POST['name4']; $test2a = mysql_query("SELECT * FROM `[users]` WHERE `login`='$name2'"); $test3a = mysql_query("SELECT * FROM `[users]` WHERE `login`='$name3'"); $test4a = mysql_query("SELECT * FROM `[users]` WHERE `login`='$name4'"); $test2b = mysql_fetch_object($test2a); $test3b = mysql_fetch_object($test3a); $test4b = mysql_fetch_object($test4a); $test2 = mysql_num_rows($test2a); $test3 = mysql_num_rows($test3a); $test4 = mysql_num_rows($test4a); if($name2 =="" || $name3 =="" || $name4 ==""){ print "Je moet wel alle velden invullen!"; } elseif($data->login == $name2 || $data->login == $name3 || $data->login == $name4 || $name2 == $name3 || $name2 == $name4 || $name3 == $name4){ print "* Don't enter double names!"; } elseif($test2 <1){ print "* $name2 is an invalid username!"; } elseif($test3 <1){ print "* $name3 is an invalid username!"; } elseif($test4 <1){ print "* $name4 is an invalid username!"; } elseif($test2b->gstart >0){ print "* $name2 is already in an Organized Crime!"; } elseif($test3b->gstart >0){ print "* $name3 is already in an Organized Crime!"; } elseif($test4b->gstart >0){ print "* $name4 is already in an Organized Crime!"; } else{ mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash`=`cash`-2500 WHERE `login`='$gname'"); mysql_query("INSERT INTO `[orgcrime]` (`name2`,`name3`,`name4`,`name1`) values('$name2','$name3','$name4','$gnaam')"); mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`from`,`to`,`subject`,`message`) values(NOW(),'{$data->login}','$name2','Georganiseerde misdaad','Je ben uitgenodigd door $gnaam voor een georganiseerde misdaad als wapen expert. Ga naar georganiseerde misdaad om hem te accepteren of te wijzigen.')"); mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`from`,`to`,`subject`,`message`) values(NOW(),'{$data->login}','$name3','Georganiseerde misdaad','Je ben uitgenodigd door $gnaam voor een georganiseerde misdaad als bommen expert. Ga naar georganiseerde misdaad om hem te accepteren of te wijzigen.')"); mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`from`,`to`,`subject`,`message`) values(NOW(),'{$data->login}','$name4','Georganiseerde misdaad','Je ben uitgenodigd door $gnaam voor een georganiseerde misdaad als driver. Ga naar georganiseerde misdaad om hem te accepteren of te wijzigen.')"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart` = '2' WHERE `login` = '$name2'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart` = '4' WHERE `login` = '$name3'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart` = '6' WHERE `login` = '$name4'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart` = '1' WHERE `login` = '{$_SESSION['login']}'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash` =`cash`-2000 WHERE `login` = '{$_SESSION['login']}'"); print "
You have started an Organized Crime!
Leader $TLG
Wapen expert $WEG
Bom expert $BEG
Driver $DRG
ENDHTML; } else{ $getal1 = rand(0, 100); if($getal1 > $verliezen+1){ mysql_query("DELETE FROM `[orgcrime]` WHERE `name1`='$gnaam'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `orgtime`=NOW(), `attack`=`attack`+'100', `defence`=`defence`+'100' WHERE `login`='$gnaam'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `orgtime`=NOW(), `attack`=`attack`+'100', `defence`=`defence`+'100' WHERE `login`='$WE'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `orgtime`=NOW(), `attack`=`attack`+'100', `defence`=`defence`+'100' WHERE `login`='$BE'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `orgtime`=NOW(), `attack`=`attack`+'100', `defence`=`defence`+'100' WHERE `login`='$DR'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart`='0' WHERE `login`='$gnaam'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart`='0' WHERE `login`='$WE'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart`='0' WHERE `login`='$BE'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart`='0' WHERE `login`='$DR'"); mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`from`,`to`,`subject`,`message`) values(NOW(),'{$data->login}','$WE','Georganiseerde misdaad','Toen jullie de bank in wouden gaan zagen jullie een paar agenten staan. Jullie besloten te bank niet te beroven.')"); mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`from`,`to`,`subject`,`message`) values(NOW(),'{$data->login}','$BE','Georganiseerde misdaad','Toen jullie de bank in wouden gaan zagen jullie een paar agenten staan. Jullie besloten te bank niet te beroven.')"); mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`from`,`to`,`subject`,`message`) values(NOW(),'{$data->login}','$DR','Georganiseerde misdaad','Toen jullie de bank in wouden gaan zagen jullie een paar agenten staan. Jullie besloten te bank niet te beroven.')"); print "Toen jullie de bank in wouden gaan zagen jullie een paar agenten staan. Jullie besloten te bank niet te beroven."; } else{ mysql_query("DELETE FROM `[orgcrime]` WHERE `name1`='$gnaam'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `orgtime`=NOW(), `attack`=`attack`+'100', `defence`=`defence`+'100' WHERE `login`='$gnaam'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `orgtime`=NOW(), `attack`=`attack`+'100', `defence`=`defence`+'100' WHERE `login`='$WE'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `orgtime`=NOW(), `attack`=`attack`+'100', `defence`=`defence`+'100' WHERE `login`='$BE'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `orgtime`=NOW(), `attack`=`attack`+'100', `defence`=`defence`+'100' WHERE `login`='$DR'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart`='0' WHERE `login`='$gnaam'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart`='0' WHERE `login`='$WE'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart`='0' WHERE `login`='$BE'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart`='0' WHERE `login`='$DR'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gevangenis`=NOW() WHERE `login`='$gnaam'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gevangenis`=NOW() WHERE `login`='$WE'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gevangenis`=NOW() WHERE `login`='$BE'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gevangenis`=NOW() WHERE `login`='$DR'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gevangenistijd`='21700' WHERE `login`='$gnaam'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gevangenistijd`='21700' WHERE `login`='$WE'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gevangenistijd`='21700' WHERE `login`='$BE'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gevangenistijd`='21700' WHERE `login`='$DR'"); print "Toen jullie de bank beroofd hadden werden jullie gevolgd door de politie. Het werd een hevige achtervolging die 5 uur duurde. Uiteindelijk kwamen jullie zonder benzine te staan en werden jullie opgepakt. Je moet nu voor 12 uur in de gevangenis zitten."; } } } else{ print "Een speler die mee doet aan de GM zit niet in jou land."; } } else{ if($WEA ==3){ $name2 = $_POST['name2']; $test2a = mysql_query("SELECT * FROM `[users]` WHERE `login`='$name2'"); $test2b = mysql_fetch_object($test2a); $test2 = mysql_num_rows($test2a); if($name2 ==""){ print "Je moet wel alle velden invullen!"; } elseif($data->login == $name2 || $data->login == $BE || $data->login ==$DR || $name2 == $BE || $name2 ==$DR || $BE ==$DR){ print "Je mag geen dubbele namen invoeren."; } elseif($test2 <1){ print "$name2 bestaat niet."; } elseif($test2b->gstart >0){ print "$name2 is al bezig met een org. crime."; } else{ mysql_query("UPDATE `[orgcrime]` SET `name2` = '$name2', `WEA`='0' WHERE `name1` = '$gnaam'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart` = '2' WHERE `login` = '$name2'"); print "Je WE is verandert naar $name2."; } } if($BEA ==3){ $name3 = $_POST['name3']; $test2a = mysql_query("SELECT * FROM `[users]` WHERE `login`='$name3'"); $test2b = mysql_fetch_object($test2a); $test2 = mysql_num_rows($test2a); if($name3 ==""){ print "Je moet wel alle velden invullen!"; } elseif($data->login == $name3 || $data->login == $WE || $data->login ==$DR || $name3 == $WE || $name3 ==$DR || $WE ==$DR){ print "Je mag geen dubbele namen invoeren."; } elseif($test2 <1){ print "$name3 bestaat niet."; } elseif($test2b->gstart >0){ print "$name3 is al bezig met een org. crime."; } else{ mysql_query("UPDATE `[orgcrime]` SET `name3` = '$name3', `BEA`='0' WHERE `name1` = '$gnaam'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart` = '4' WHERE `login` = '$name3'"); print "Je BE is verandert naar $name3."; } } if($DRA ==3){ $name4 = $_POST['name4']; $test2a = mysql_query("SELECT * FROM `[users]` WHERE `login`='$name4'"); $test2b = mysql_fetch_object($test2a); $test2 = mysql_num_rows($test2a); if($name4 ==""){ print "Je moet wel alle velden invullen!"; } elseif($data->login == $name4 || $data->login == $WE || $data->login ==$BE || $name4 == $WE || $name4 ==$BE || $WE ==$BE){ print "Je mag geen dubbele namen invoeren."; } elseif($test2 <1){ print "$name4 bestaat niet."; } elseif($test2b->gstart >0){ print "$name4 is al bezig met een org. crime."; } else{ mysql_query("UPDATE `[orgcrime]` SET `name4` = '$name4', `DRA`='0' WHERE `name1` = '$gnaam'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart` = '6' WHERE `login` = '$name4'"); print "Je CH is verandert naar $name4."; } } } } } elseif($gstart ==2){ $dbres = mysql_query("SELECT * FROM `[orgcrime]` WHERE `name2` = '$gnaam'"); $orgcrime = mysql_fetch_object($dbres); $TL = $orgcrime->name1; print <<You have been invite for an Organized Crime by $TL as Weapons Expert.

Accept  |  Decline

ENDHTML; if($_GET['AC'] == 1){ mysql_query("UPDATE `[orgcrime]` SET `WEA`='1' WHERE `name2`='$gnaam'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart`='3' WHERE `login`='$gnaam'"); print ""; } if($_GET['AC'] == 2){ mysql_query("UPDATE `[orgcrime]` SET `WEA`='3' WHERE `name2`='$gnaam'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart`='0' WHERE `login`='$gnaam'"); print ""; } } elseif($gstart ==3){ $dbres = mysql_query("SELECT * FROM `[orgcrime]` WHERE `name2` = '$gnaam'"); $orgcrime = mysql_fetch_object($dbres); $TL = $orgcrime->name1; if(!isset($_POST['submit'])) { print <<

Your Job

You are the weapons expert for your team, which requires you to buy and distribute the weapons. There are three weapons to choose from. The more expensive weapons will give you a better chance in successfully completeing the mission.
Weapon

Amount:


You may leave this organized crime at any time. If you choose to leave, your team will lose everything you bought for them, and you will not receive any money back.
Leave ENDHTML; } if(isset($_POST['submit'])) { $wapen = $_POST['wapen']; $amount = $_POST['kogels']; if($wapen ==uzi){ $wgeld = round($amount*10000); } else if($wapen ==m16){ $wgeld = round($amount*15000); } else if($wapen ==Thompson){ $wgeld = round($amount*20000); } $verlies = $wgeld; if($amount >4){ print "You can only buy 4 weapons."; unset($_POST['submit']); } elseif($wapen ==""){ print "Choose a weapon."; unset($_POST['submit']); } else{ mysql_query("UPDATE `[orgcrime]` SET `wapens`='$wapen' WHERE `name2`='$gnaam'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash` =`cash`-'$verlies' WHERE `login` = '{$_SESSION['login']}'"); mysql_query("UPDATE `[orgcrime]` SET `kogels`='$amount' WHERE `name2`='$gnaam'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart`='8' WHERE `login`='$gnaam'"); mysql_query("UPDATE `[orgcrime]` SET `WEA`='2' WHERE `name2`='$gnaam'"); mysql_query("UPDATE `[orgcrime]` SET `klaar`=`klaar`+1 WHERE `name2`='$gnaam'"); print "Jij bent er helemaal klaar voor, je moet nu alleen nog op de rest wachten."; } } } elseif($gstart ==4){ $dbres = mysql_query("SELECT * FROM `[orgcrime]` WHERE `name3` = '$gnaam'"); $orgcrime = mysql_fetch_object($dbres); $TL = $orgcrime->name1; print <<You have been invite for the Organized Crime by $TL as Explosives Expert.

Accept  |  Decline

ENDHTML; if($_GET['AC'] == 1){ mysql_query("UPDATE `[orgcrime]` SET `BEA`='1' WHERE `name3`='$gnaam'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart`='5' WHERE `login`='$gnaam'"); print ""; } if($_GET['AC'] == 2){ mysql_query("UPDATE `[orgcrime]` SET `BEA`='3' WHERE `name3`='$gnaam'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart`='0' WHERE `login`='$gnaam'"); print ""; } } elseif($gstart ==5){ $dbres = mysql_query("SELECT * FROM `[orgcrime]` WHERE `name3` = '$gnaam'"); $orgcrime = mysql_fetch_object($dbres); $TL = $orgcrime->name1; if(!isset($_POST['submit'])) { print <<

Explosive Expert

Explosives TNT kost $2500,- en C4 kost $5000,-

Aantal


Annuleer de Georganiseerde Misdaad ENDHTML; } if(isset($_POST['submit'])) { $bommen = $_POST['wapen']; $aantal = $_POST['kogels']; if($bommen ==tnt){ $wbommen = 2500; } else{ $wbommen = 5000; } $verlies = $aantal*$wbommen; if($aantal >2){ print "Sorry je mag maar 2 bommen."; unset($_POST['submit']); } elseif($bommen ==""){ print "Choose a Explosive."; unset($_POST['submit']); } else{ mysql_query("UPDATE `[orgcrime]` SET `bommen`='$bommen' WHERE `name3`='$gnaam'"); mysql_query("UPDATE `[orgcrime]` SET `aantal`='$aantal' WHERE `name3`='$gnaam'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash` =`cash`-'$verlies' WHERE `login` = '{$_SESSION['login']}'"); mysql_query("UPDATE `[orgcrime]` SET `BEA`='2' WHERE `name3`='$gnaam'"); mysql_query("UPDATE `[orgcrime]` SET `klaar`=`klaar`+1 WHERE `name3`='$gnaam'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart`='8' WHERE `login`='$gnaam'"); print "Jij bent er helemaal klaar voor, je moet nu alleen nog op de rest wachten."; } } } elseif($gstart ==6){ $dbres = mysql_query("SELECT * FROM `[orgcrime]` WHERE `name4` = '$gnaam'"); $orgcrime = mysql_fetch_object($dbres); $TL = $orgcrime->name1; print <<Je bent uitgenodigt voor een georganiseerde misdaad door $TL als Chaufeur

accepteren  |  weigeren

ENDHTML; if($_GET['AC'] == 1){ mysql_query("UPDATE `[orgcrime]` SET `BEA`='1' WHERE `name4`='$gnaam'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart`='7' WHERE `login`='$gnaam'"); print ""; } if($_GET['AC'] == 2){ mysql_query("UPDATE `[orgcrime]` SET `BEA`='3' WHERE `name4`='$gnaam'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart`='0' WHERE `login`='$gnaam'"); print ""; } } elseif($gstart ==7){ $dbres = mysql_query("SELECT * FROM `[orgcrime]` WHERE `name3` = '$gnaam'"); $orgcrime = mysql_fetch_object($dbres); $TL = $orgcrime->name1; if(!isset($_POST['submit'])) { print <<

Driver

Auto id:  


Annuleer de Georganiseerde Misdaad ENDHTML; } if(isset($_POST['submit'])) { $id = $_POST['id']; $auto1 = mysql_query("SELECT * FROM `[auto]` WHERE `owner`='$data->login' AND `id`='$id'"); $auto2 = mysql_num_rows($auto1); $auto = mysql_fetch_object($auto1); if($id ==""){ print "Vul een id in."; unset($_POST['submit']); } elseif($auto2 == 0){ print "Die auto is niet van jou of bestaat niet."; unset($_POST['submit']); } else{ mysql_query("UPDATE `[orgcrime]` SET `auto`='$auto->soort', `autoid`='$id', `autos`='$auto->schade' WHERE `name4`='$gnaam'"); mysql_query("UPDATE `[orgcrime]` SET `DRA`='2' WHERE `name4`='$gnaam'"); mysql_query("UPDATE `[orgcrime]` SET `klaar`=`klaar`+1 WHERE `name4`='$gnaam'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gstart`='8' WHERE `login`='$gnaam'"); print "Jij bent er helemaal klaar voor, je moet nu alleen nog op de rest wachten."; } } } elseif($gstart ==8){ $test1 = mysql_query("SELECT * FROM `[orgcrime]` WHERE `name2`='$data->login'"); $test2 = mysql_query("SELECT * FROM `[orgcrime]` WHERE `name3`='$data->login'"); $test3 = mysql_query("SELECT * FROM `[orgcrime]` WHERE `name4`='$data->login'"); $test1 = mysql_num_rows($test1); $test2 = mysql_num_rows($test2); $test3 = mysql_num_rows($test3); if($test1 ==1){ $x = 2; } elseif($test2 ==1){ $x = 3; } elseif($test3 ==1){ $x = 4; } print "Jij bent er helemaal klaar voor, je moet nu alleen nog op de rest wachten."; print <<Annuleer de Georganiseerde Misdaad ENDHTML; } else{ print "nog ff niks"; } print ""; } ?>