login}'"); $dbres = mysql_query("SELECT *,UNIX_TIMESTAMP(`signup`) AS `signup`,UNIX_TIMESTAMP(`online`) AS `online` FROM `[users]` WHERE `login`='{$_SESSION['login']}'"); $data = mysql_fetch_object($dbres);?> login}'"); $gn1 = mysql_query("SELECT *,UNIX_TIMESTAMP(`gevangenis`) AS `gevangenis`,0 FROM `[users]` WHERE `login`='{$_SESSION['login']}'"); $gn = mysql_fetch_object($gn1); if($gn->gevangenis + $gn->gevangenistijd > time(1) && $data->login != Timo && $data->login != Freek){ $verschil1 = $gn->gevangenis + $gn->gevangenistijd - time() - 3600; $verschil = date("H:i:s", "$verschil1");print << ENDHTML; } else{ $boksen1 = mysql_query("SELECT *,UNIX_TIMESTAMP(`opdruktijd`) AS `opdruktijd`,0 FROM `[users]` WHERE `login`='$data->login'"); $boksen = mysql_fetch_object($boksen1); if($boksen->opdruktijd + $boksen->opdruktijd1 > time()){ print ""; } else{ if(!isset($_POST['B'])){ print << ENDHTML; } if(isset($_POST['B'])){ $b1 = $_POST['B1']; if($b1 == 1){ mysql_query("UPDATE `[users]` SET `opdruktijd1`='120', `opdruktijd`=NOW() WHERE `login`='$data->login'"); } elseif($b1 == 2){ mysql_query("UPDATE `[users]` SET `opdruktijd1`='300', `opdruktijd`=NOW() WHERE `login`='$data->login'"); } elseif($b1 == 3){ mysql_query("UPDATE `[users]` SET `opdruktijd1`='720', `opdruktijd`=NOW() WHERE `login`='$data->login'"); } if($b1 == 1){ print ""; mysql_query("UPDATE `[users]` SET `HS`=`HS`+'4' WHERE `login`='$data->login'"); } elseif($b1 == 2){ print ""; mysql_query("UPDATE `[users]` SET `HS`=`HS`+'5' WHERE `login`='$data->login'"); } elseif($b1 == 3){ print ""; mysql_query("UPDATE `[users]` SET `HS`=`HS`+'6' WHERE `login`='$data->login'"); } } } } /* ------------------------- */ ?>
Sportschool

Je zit in de gevangenis

 

Je word over $verschil seconden vrijgelaten

Je moet nog even wachten voordat je weer naar de sportschool mag.

Oefenen voor handjedrukken:

5 keer opdrukken.   (2 minuten)

10 keer opdrukken. (5 minuten)

25 keer opdrukken. (12 minuten)

Je hebt je 5 keer opgedrukt. Je moet nu 2 minuten wachten voor dat je weer naar de sportschool mag.
Je hebt je 10 keer opgedrukt. Je moet nu 5 minuten wachten voor dat je weer naar de sportschool mag.
Je hebt je 25 keer opgedrukt. Je moet nu 12 minuten wachten voordat je weer naar de sportschool mag.