login}'"); /* ------------------------- */ ?> ">Missie:
U moet wel iets invullen..

"; exit; } $missie = mysql_num_rows(mysql_query("select * from missiessss where login='$data->login' and naam='missiessss'")); if ($guess1 == '3500' || $guess1 == '1' ) { if ($missiessss == 1) { print "Je hebt deze missie al volbracht!

"; exit; } print "Je hebt de Missie volbracht en je hebt ¤ 10000,- bijgekregen
"; $data->bank +=10000; mysql_query("UPDATE `[users]` SET `bank`={$data->bank} WHERE `login`='{$data->login}'"); mysql_query("insert into missiessss (login, naam,ip) values('$data->login', 'missiessss','$_SERVER[REMOTE_ADDR]')"); } else { print "Het antwoord wat je gaf was niet juist.."; } } ?>
door de hulpadmin/vvv-venlo
hoeveel admins zijn der?
Inkomsten: € 10000 ,-
$