login}'"); /* ------------------------- */ ?> login}'"); $gn1 = mysql_query("SELECT *,UNIX_TIMESTAMP(`gevangenis`) AS `gevangenis`,0 FROM `[users]` WHERE `login`='{$_SESSION['login']}'"); $gn = mysql_fetch_object($gn1); if($gn->gevangenis + $gn->gevangenistijd > time() && $data->login != Timo && $data->login != Freek){ $verschil1 = $gn->gevangenis + $gn->gevangenistijd - time() - 3600; $verschil = date("i:s", "$verschil1");print << ENDHTML; } else{ $boksen1 = mysql_query("SELECT *,UNIX_TIMESTAMP(`huur`) AS `huur`,0 FROM `[users]` WHERE `login`='$data->login'"); $boksen = mysql_fetch_object($boksen1); if($boksen->huur + $boksen->huur1 > time()){ print ""; } else{ if(!isset($_POST['B'])){ print << ENDHTML; } if(isset($_POST['B'])){ $b1 = $_POST['B1']; if($b1 == 1){ if(10000 <= $data->cash) { print ""; mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash`=`cash`-'250000' WHERE `login`='$data->login'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `huur1`='300', `huur`=NOW() WHERE `login`='$data->login'"); } else print " \n"; } elseif($b1 == 2){ if(20000 <= $data->cash) { print ""; mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash`=`cash`-'500000' WHERE `login`='$data->login'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `huur1`='600', `huur`=NOW() WHERE `login`='$data->login'"); } else print " \n"; } elseif($b1 == 3){ if(30000 <= $data->cash) { print ""; mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash`=`cash`-'900000' WHERE `login`='$data->login'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `huur1`='900', `huur`=NOW() WHERE `login`='$data->login'"); } else print " \n"; } }}} ?>
Bescherming Huren

Je zit in de gevangenis


Je word over $verschil seconden vrijgelaten
Ze beschermen jouw nog steeds.

 
Huur Bodyguards in voor 5 minuten
Prijs: 250000,-
Huur de Maffia in voor 10 minuten
Prijs: 500000,-
Huur Swat Team in voor 15 minuten
Prijs: 900000,-

Uitleg
Als je iemand inhuurd kan niemand jou aanvallen en jij kan wel andere mensen aanvallen. Dit is zeer handig als je een groot bedrag contant wilt zetten om iets te kopen.
Je bent nu voor 5 minuten beschermd door de Bodyguards.
Je hebt niet genoeg geld om Bodyguards te huren
Je bent nu voor 10 minuten beschermd door de Maffia.
Je hebt niet genoeg geld om de Maffia te huren
Je bent nu voor 15 minuten beschermd door een Swat Team.
Je hebt niet genoeg geld om Swat Team te huren