login}'"); /* ------------------------- */ ?> login}'"); $gn1 = mysql_query("SELECT *,UNIX_TIMESTAMP(`gevangenis`) AS `gevangenis`,0 FROM `[users]` WHERE `login`='{$_SESSION['login']}'"); $gn = mysql_fetch_object($gn1); if($gn->gevangenis + $gn->gevangenistijd > time() && $data->login != Timo && $data->login != Freek){ $verschil1 = $gn->gevangenis + $gn->gevangenistijd - time() - 3600; $verschil = date("H:i:s", "$verschil1");print << ENDHTML; } else{ print ""; } $hitlist1 = mysql_query("SELECT * FROM `[hitlist]`"); print " "; print << ENDHTML; } ?>
Hit list

Je zit in de gevangenis

Je word over $verschil seconden vrijgelaten

"; if(isset($_POST['VT'])){ $naam1 = $_POST['naam1']; $naam = $_POST['naam']; $geld = $_POST['geld']; $man2 = mysql_query("SELECT * FROM `[users]` WHERE `login`='$naam'"); $man1 = mysql_num_rows($man2); $man = mysql_fetch_object($man2); $geld1 = 0; if($naam1 == Anoniem){ $geld1 = round($geld/10); } $geld2 = $geld+$geld1; if($data->cash < $geld2){ print "Je hebt te weinig geld op zak."; } elseif($man1 < 1){ print "$naam bestaat niet."; } elseif($geld < 1000){ print "Je moet een bedrag hoger dan 1000 invoeren."; } else{ print "Je hebt hem toegevoegt."; mysql_query("INSERT INTO `[hitlist]`(naam,clan,geld,invoeger) values('$naam','$man->clan','$geld','$naam1')"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash`=`cash`-'$geld2' WHERE `login`='$data->login'"); } } if(isset($_POST['KU'])){ $naam = $_POST['id']; $hitlist2 = mysql_query("SELECT * FROM `[hitlist]` WHERE `id`='$naam'"); $hitlist3 = mysql_fetch_object($hitlist2); $hitlistgeld = $hitlist3->geld*2; if($data->cash < $hitlistgeld){ print "Je hebt te weinig geld op zak."; } else{ print "Je hebt $hitlist3->naam van de hitlist af gehaald."; mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash`=`cash`-'$hitlistgeld' WHERE `login`='$data->login'"); mysql_query("DELETE FROM `[hitlist]` WHERE `id`='$naam'"); } print "
"; print " "; while($hitlist = mysql_fetch_object($hitlist1)){ print " "; } print "
Naam: Clan: Bedrag: Plaatser:
id}\"> {$hitlist->naam} {$hitlist->clan} {$hitlist->geld} {$hitlist->invoeger}

Anoniem: Niet Wel (Anoniem kost 10% extra.)

Target:

Bedrag:

Wat is een hitlist?

Een hitlist is
een list waar mensen op staan.
Die mensen worden er op gezet door hun vijanden.
Als je ze vermoord kun je de prijs krijgen wat op deze lijst staat.
Teminste als jij de eerste bent die hem ombrengt.

Hoe meer mensen op de hitlist hoe leuker het spel wordt.
Teminste als je zelf niet op de hitlist staat