login}'"); $dbres = mysql_query("SELECT *,UNIX_TIMESTAMP(`signup`) AS `signup`,UNIX_TIMESTAMP(`online`) AS `online` FROM `[users]` WHERE `login`='{$_SESSION['login']}'"); $data = mysql_fetch_object($dbres);?> login}'"); $gn1 = mysql_query("SELECT *,UNIX_TIMESTAMP(`gevangenis`) AS `gevangenis`,0 FROM `[users]` WHERE `login`='{$_SESSION['login']}'"); $gn = mysql_fetch_object($gn1); if($gn->gevangenis + $gn->gevangenistijd > time() && $data->login != Timo && $data->login != Freek){ $verschil1 = $gn->gevangenis + $gn->gevangenistijd - time() - 3600; $verschil = date("H:i:s", "$verschil1");print << ENDHTML; } else{ if(isset($_POST['AC'])){ $id = $_POST['id']; $members1 = mysql_query("SELECT * FROM `[handdruk]` WHERE `id`='$id'"); $members = mysql_fetch_object($members1); $naam1 = mysql_query("SELECT * FROM `[users]` WHERE `login`='$members->naam'"); $naam = mysql_fetch_object($naam1); print ""; } else{ $members1 = mysql_query("SELECT * FROM `[handdruk]`"); print " "; print << ENDHTML; if(isset($_POST['OK'])){ $inzet = $_POST['Inzet']; if($inzet =="" || $inzet < 1000){ print "Je moet wel hoger dan 1000 inzetten."; } elseif($inzet > $data->cash){ print "Je hebt te weinig geld op zak."; } else{ print "Je bent toegevoegt."; mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash`=`cash`-'$inzet' WHERE `login`='$data->login'"); mysql_query("INSERT INTO `[handdruk]` (naam,inzet,wanneer,land) values('$data->login','$inzet',NOW(),'$data->land')"); } } } } /* ------------------------- */ ?>
Handje drukken

Je zit in de gevangenis

 

Je word over $verschil seconden vrijgelaten

"; if($data->cash < $members->inzet){ print "Je hebt te weinig geld op zak."; } elseif($data->HS == $naam->HS){ $getal = rand(1,2); if($getal == 1){ print "Jij hebt gewonnen."; mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash`=`cash`+'$members->inzet' WHERE `login`='$data->login'"); mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`from`,`to`,`subject`,`message`) values(NOW(),'{$data->login}','$members->naam','Handje drukken','Je hebt tegen $data->login verloren met handje drukken.')"); mysql_query("DELETE FROM `[handdruk]` WHERE `id`='$id'"); } else{ print "Je tegenstander heeft gewonnen."; mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash`=`cash`+'$members->inzet'*'2' WHERE `login`='$naam->login'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash`=`cash`-'$members->inzet' WHERE `login`='$data->login'"); mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`from`,`to`,`subject`,`message`) values(NOW(),'{$data->login}','$members->naam','Handje drukken','Je hebt tegen $data->login gewonnen met handje drukken.')"); mysql_query("DELETE FROM `[handdruk]` WHERE `id`='$id'"); } } elseif($data->HS > $naam->HS){ print "Jij hebt gewonnen."; mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash`=`cash`+'$members->inzet' WHERE `login`='$data->login'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash`=`cash`-'$members->inzet' WHERE `login`='$naam->login'"); mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`from`,`to`,`subject`,`message`) values(NOW(),'{$data->login}','$members->naam','Handje drukken','Je hebt tegen $data->login verloren met handje drukken.')"); mysql_query("DELETE FROM `[handdruk]` WHERE `id`='$id'"); } else{ print "Je tegenstander heeft gewonnen."; mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash`=`cash`+'$members->inzet' WHERE `login`='$naam->login'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash`=`cash`-'$members->inzet' WHERE `login`='$data->login'"); mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`from`,`to`,`subject`,`message`) values(NOW(),'{$data->login}','$members->naam','Handje drukken','Je hebt tegen $data->login gewonnen met handje drukken.')"); mysql_query("DELETE FROM `[handdruk]` WHERE `id`='$id'"); } print "
"; print " "; while($members = mysql_fetch_object($members1)){ print " "; } print "
  Naam: Inzet: Start tijd:
id}\"> {$members->naam} {$members->inzet} {$members->wanneer}

 Toevoegen:

Inzet: