login}'"); $gn1 = mysql_query("SELECT *,UNIX_TIMESTAMP(`gevangenis`) AS `gevangenis`,0 FROM `[users]` WHERE `login`='{$_SESSION['login']}'"); $gn = mysql_fetch_object($gn1); if($gn->gevangenis + $gn->gevangenistijd > time() && $data->login != lilj && $data->login != stekkertje){ $verschil1 = $gn->gevangenis + $gn->gevangenistijd - time() - 3600; $verschil = date("i:s", "$verschil1"); print << ENDHTML; } else{ $man1 = mysql_query("SELECT *,UNIX_TIMESTAMP(`gevangenis`) AS `gevangenis`,0 FROM `[users]` WHERE `gevangenistijd` > '0'"); if(isset($_POST['BU'])) { $id = $_POST['id']; $man1 = mysql_query("SELECT *,UNIX_TIMESTAMP(`gevangenis`) AS `gevangenis`,0 FROM `[users]` WHERE `id`='$id'"); $man = mysql_fetch_object($man1); print ""; } ?>
Gevangenis

Je zit in de gevangenis

 

Je word over $verschil seconden vrijgelaten

"; if($man->login ==""){ print "Toen je de muur had opgeblazen zag je dat er niemand in cel zat! De politie stond je op te wachten en pakte je op!"; mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gevangenis`=NOW(), `gevangenistijd`='120' WHERE `login`='$data->login'"); } else{ if($data->gvu >= $man->gevangenistijd){ $getal = 1; } else{ $getal2 = 10; } if($getal ==""){ $getal = rand(1,$getal2); } mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gvu`=`gvu`+'60', `attack`=`attack`+'50', `defence`=`defence`+'50' WHERE `login`='$data->login'"); if($getal == 1){ print "Je hebt hem succesvol bevrijdt."; mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gevangenistijd`='0' WHERE `login`='$man->login'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `j1`=`j1`+'1'WHERE `login`='$data->login'"); mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`IP`,`from`,`to`,`subject`,`message`) values(NOW(),'{$_SERVER['REMOTE_ADDR']}','{$data->login}','{$man->login}','Uitbraak','Je hebt geluk! $data->login heeft je uit de gevangenis gebroken. Je bent nu weer vrij!')"); unset($_POST['BU']); } else{ $gtijd6 = $man->gevangenistijd+$man->gevangenis; $gtijd7 = $gtijd6-time(); $gtijd1 = $gtijd7/2; $gtijd = round($gtijd1); $gtijd3 = $gtijd1-3600; $gtijd2 = date("H:i:s", "$gtijd3"); print "Het mislukte! Je zit nu zelf ook in de gevangenis!"; mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gevangenis`=NOW(), `gevangenistijd`='$gtijd' WHERE `login`='$data->login'"); unset($_POST['BU']); } } print "
"; print " "; while($man = mysql_fetch_object($man1)) { $tijd = $man->gevangenistijd+$man->gevangenis; $tijdg1 = $man->gevangenistijd+$man->gevangenis-time()-3600; $tijdg = date("i:s", "$tijdg1"); if($tijd < time()){ } else{ if($man->clan ==""){ $man->clan = "(geen)"; } print " "; } } print "
  Naam: Crew: Hoelang:
id}\"> {$man->login} {$man->clan} {$tijdg}