login}'"); $gn1 = mysql_query("SELECT *,UNIX_TIMESTAMP(`gevangenis`) AS `gevangenis`,0 FROM `[users]` WHERE `login`='{$_SESSION['login']}'"); $gn = mysql_fetch_object($gn1); if($gn->gevangenis + $gn->gevangenistijd > time() && $data->login != aqqaa && $data->login != sasqs){ $verschil1 = $gn->gevangenis + $gn->gevangenistijd - time() - 3600; $verschil = date("i:s", "$verschil1");print <<
Je zit in de gevangenis
Je word over $verschil seconden vrijgelaten