IPs) == 0 && ($forwardedFor == "" || preg_match("/$forwardedFor/",$data->IPs) == 0)) { if($data->clickstoday < 50) { $sentence = Array( Array("","{$data->login} geeft je een plastic zakje...", "{$data->login} vraagt of hij een test met je mag doen...", "{$data->login} geeft je een formulier..."), Array("",'Je neemt het zakje aan en ziet dat er wit poeder in zit. Wanneer je aan dit poeder ruikt, komt er een vreemd gevoel over je heen. Na een paar minuten trekt het gevoel weg, maar je wil meer... Je bent verslaafd!
{$data->login} heeft nu {$data->clicks} junkies', 'Je gaat bij {$data->login} naar binnen, maar opeens voel je een harde klap op je achterhoofd. Wanneer je wakker wordt, zit je vastgebonden in een stoel, en tegenover je ligt nog iemand. Wanneer je beter kijkt, blijk jij het te zijn! Je bent gekloond!
{$data->login} heeft nu {$data->clicks} klonen', 'Meteen nadat je het formulier hebt ingevuld, word je geblindoekt en in een wagen gegooid. Na een paar uur rijden wordt de blindoek weggehaald, en je ziet dat je op een trainings-basis bent!
{$data->login} heeft nu {$data->clicks} agenten') ); $dbres = mysql_query("SELECT * FROM `[temp]` WHERE `id`='{$_POST['id']}' AND `code`='{$_POST['code']}' AND `area`='click'"); if(($check = mysql_fetch_object($dbres)) && $check->IP == $clientIP) { if($data->clicks < 25) { $data->cash += 30000; $data->bank += 2500000; } else if($data->clicks >= 25 && $data->clicks < 50) { $data->cash += 25000; $data->bank += 20000; } else { $data->cash += 20000; $data->bank += 15000; } $data->clicks += 1; $data->clickstoday += 1; mysql_query("UPDATE `[users]` SET `clicks`={$data->clicks},`clickstoday`={$data->clickstoday},`cash`={$data->cash},`bank`={$data->bank},`IPs`='{$data->IPs},$clientIP' WHERE `login`='{$data->login}'"); if(isset($_SESSION['login'])) mysql_query("INSERT INTO `[logs]`(`time`,`login`,`person`,`code`,`area`) values(NOW(),'{$_SESSION['login']}','{$data->login}',{$data->clicks},'click')"); include("_include-banners.php"); $sentence = eval("return (\"{$sentence[1][$data->type]}\");"); print << ENDHTML; } else { include("_include-banners.php"); $code = rand(100000,999999); mysql_query("INSERT INTO `[temp]`(login,IP,code,area,time) values('{$data->login}','$clientIP','$code','click',NOW())"); $id = mysql_insert_id(); $sentence = eval("return (\"{$sentence[0][$data->type]}\");"); print << ENDHTML; } } else { $type = Array("","junkies","klonen","agenten"); $type = $type[$data->type]; print " \n"; print " \n"; include("_include-banners.php"); print " \n"; } } else { $type = Array("","junkie","kloon","agent"); $type = $type[$data->type]; print " \n"; print " \n"; include("_include-banners.php"); print " \n"; } } } else if(isset($_GET['clan'])) { $dbres = mysql_query("SELECT `name`,`cash`,`bank`,`clicks`,`clickstoday`,`type`,`IPs` FROM `[clans]` WHERE `name`='{$_GET['clan']}'"); if($clan = mysql_fetch_object($dbres)) { $clientIP = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; $forwardedFor = ($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'] == "") ? $_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'] : $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']; if(preg_match("/$clientIP/",$clan->IPs) == 0 && ($forwardedFor == "" || preg_match("/$forwardedFor/",$clan->IPs) == 0)) { if($clan->clickstoday < 50) { $sentence = Array( Array("","Iemand tikt je op je schouder...", "Iemand geeft je een zakje waarop staat \"NIEUW! X-103\"...", "Wanneer je naar huis fietst word je aangehouden door een agent..."), Array("","Je draait je om en je kan nog net op tijd een vuist ontwijken, maar je ziet dat er meerdere mensen rondom je staan. Je leegt je zakken en rent hard weg.
Je bent beroofd door {$clan->name}!", "Je neemt het aan en ziet dat er chips in zit. Je neemt er wat van, maar na een handvol begin je duizelig te worden en je valt flauw. Wanneer je weer bijkomt, merk je dat al je waardevolle bezittingen weg zijn.
Je bent beroofd door {$clan->name}!", "Je achterlicht is kapot en je bent net door rood gereden. Je fiets wordt in beslag genomen en je krijgt een bekeuring, tenzij je bereidt bent een kleine \"donatie\" aan het politie corps te schenken...
Je hebt {$clan->name} omgekocht!") ); $dbres = mysql_query("SELECT * FROM `[temp]` WHERE `id`='{$_POST['id']}' AND `code`='{$_POST['code']}' AND `area`='clanclick'"); if(($check = mysql_fetch_object($dbres)) && $check->IP == $clientIP) { $clan->cash += 40000; $clan->bank += 35000; $clan->clicks += 1; $clan->clickstoday += 1; mysql_query("UPDATE `[clans]` SET `clicks`={$clan->clicks},`clickstoday`={$clan->clickstoday},`cash`={$clan->cash},`bank`={$clan->bank},`IPs`='{$clan->IPs},$clientIP' WHERE `name`='{$clan->name}'"); include("_include-banners.php"); $sentence = $sentence[1][$clan->type]; print << ENDHTML; } else { include("_include-banners.php"); $code = rand(100000,999999); mysql_query("INSERT INTO `[temp]`(login,IP,code,area,time) values('{$clan->name}','$clientIP','$code','clanclick',NOW())"); $id = mysql_insert_id(); $sentence = $sentence[0][$clan->type]; print << ENDHTML; } } else { $type = Array("","beroofd","beroofd","bekeurd"); $type = $type[$clan->type]; print " \n"; print " \n"; include("_include-banners.php"); print " \n"; } } else { $sentece = Array("","Je bent al beroofd door {$clan->name} en bent nu blut...", "Je bent al beroofd door {$clan->name} en bent nu blut...", "Je hebt {$clan->name} al omgekocht, dus ze laten je gaan"); $sentence = $sentece[$clan->type]; print " \n"; print " \n"; include("_include-banners.php"); print " \n"; } } } /* ------------------------- */ ?>

$sentence
Klik hier om je aan te melden voor Dutchcrime2005


$bannercode

$sentence


$bannercode

{$data->login} heeft vandaag al 50 $type opgeleid
Klik hier om je aan te melden voor Dutchcrime2005


$bannercode

Je bent al een $type van {$data->login}
Klik hier om je aan te melden voor Dutchcrime2005


$bannercode

$sentence
Klik hier om je aan te melden voor Dutchcrime2005


$bannercode

$sentence


$bannercode

{$clan->name} heeft vandaag al 50 mensen $type
Klik hier om je aan te melden voor Dutchcrime2005


$bannercode

$sentence
Klik hier om je aan te melden voor Dutchcrime2005!


$bannercode