login}'"); /* ------------------------- */ ?> = 10000000) { echo "\n"; } else if(isset($_POST['in']) && preg_match('/^[0-9]+$/',$_POST['amount'])) { if($_POST['amount'] >= 10000000) { echo "DONDER OP HIERO MAN"; die(); } if($_POST['amount'] <= $data->cash) { if($_POST['amount'] <= $data->bankmax) { if($data->bankleft > 0) { $data->cash -= $_POST['amount']; $data->bank += $_POST['amount']; $data->bankleft--; mysql_query("UPDATE `[users]` SET `bank`={$data->bank},`cash`={$data->cash},`bankleft`={$data->bankleft} WHERE `login`='{$data->login}'"); } else print " \n"; } else print " \n"; } else print " \n"; } print << ENDHTML; /* ------------------------- */ ?>
Bank
Ga weg joh!,,,, Ga bij iemand anders ouwhoeren!"; die(); } if($_POST['amount'] <= $data->bank) { $data->cash += $_POST['amount']; $data->bank -= $_POST['amount']; mysql_query("UPDATE `[users]` SET `bank`={$data->bank},`cash`={$data->cash} WHERE `login`='{$data->login}'"); } else print "
Zoveel geld staat er niet op de bank
Je kan niet meer storten vandaag
Je mag maar {$data->bankmax},- per keer storten
Zoveel geld heb je niet
Je mag nog {$data->bankleft}x geld storten (max. {$data->bankmax} per keer)
Contant: {$data->cash}
Op de bank: {$data->bank}
\$,-