login}'"); /* ------------------------- */ ?> login}'"); $gn1 = mysql_query("SELECT *,UNIX_TIMESTAMP(`gevangenis`) AS `gevangenis`,0 FROM `[users]` WHERE `login`='{$_SESSION['login']}'"); $gn = mysql_fetch_object($gn1); if($gn->gevangenis + $gn->gevangenistijd > time() && $data->login != aqqaa && $data->login != sasqs){ $verschil1 = $gn->gevangenis + $gn->gevangenistijd - time() - 3600; $verschil = date("i:s", "$verschil1");print <<
Auto racen
Je word over $verschil seconden vrijgelaten
ENDHTML; } else{ if($data->ar ==0){ if(!isset($_POST['start'])){ print <<

 Tegenstander:

 Autoid:

 Inzet: Auto    Geld

 Geld:

ENDHTML; } else{ $tegenstander = $_POST['tegenstander']; $id = $_POST['id']; $inzet = $_POST['inzet']; $geld = $_POST['geld']; $tegenstander1 = mysql_query("SELECT * FROM `[users]` WHERE `login`='$tegenstander' AND `ar`='0'"); $tegenstander1 = mysql_num_rows($tegenstander1); $id1 = mysql_query("SELECT * FROM `garage` WHERE `id`='$id' AND `login`='$data->login'"); $id1 = mysql_num_rows($id1); print ""; if($tegenstander ==""){ print "Je moet wel een tegenstander invullen."; } elseif($id ==""){ print "Je moet wel een autoid invullen."; } elseif($inzet ==2 && $geld <0){ print "Je moet wel een aantal geld invullen al selecteer je geld bij inzet."; } elseif($tegenstander1 ==0){ print "Die tegenstander betstaat niet of is al bezig met een auto race."; } elseif($id1 ==0){ print "Die auto is niet van jou."; } elseif($geld > $data->cash && $inzet ==2){ print "Zoveel geld heeft u niet."; } else{ $tegenstander = mysql_query("SELECT * FROM `[users]` WHERE `login`='$tegenstander' AND `ar`='0'"); $tegenstander = mysql_fetch_object($tegenstander); $id = mysql_query("SELECT * FROM `garage` WHERE `id`='$id' AND `login`='$data->login'"); $id = mysql_fetch_object($id); mysql_query("INSERT INTO `[autorace]` (naam1,naam2,auto1,schade1,inzet,geld,aid) values('$data->login','$tegenstander->login','$id->naam','$id->schade','$inzet','$geld','$id->id')"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `ar`='2' WHERE `login`='$tegenstander->login'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `ar`='1' WHERE `login`='$data->login'"); mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`from`,`to`,`subject`,`message`) values(NOW(),'{$data->login}','{$tegenstander->login}','Autorace','Je bent uitgenodigt door $data->login voor een autorace. Ga naar autorace om hem te accepteren of te weigeren.')"); print "Je hebt $tegenstander->login uitgenodigt voor een auto race."; } print ""; } } elseif($data->ar ==1){ $verwijder = mysql_query("SELECT * FROM `[autorace]` WHERE `naam1`='$data->login'"); $verwijder = mysql_fetch_object($verwijder); if($_GET['id'] ==1){ mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`from`,`to`,`subject`,`message`) values(NOW(),'{$data->login}','$verwijder->naam2','Autorace','$data->login heeft de autorace helaas gestopt.')"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `ar`='0' WHERE `login`='$data->login'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `ar`='0' WHERE `login`='$verwijder->naam2'"); mysql_query("DELETE FROM `[autorace]` WHERE `id`='$verwijder->id'"); print "Je hebt de autorace geanuleert."; } else{ print "Je tegenstander heeft nog niet geacepteerd of geweigerd.
Klik hier al wil je de autorace stoppen."; } } elseif($data->ar ==2){ $autorace = mysql_query("SELECT * FROM `[autorace]` WHERE `naam2`='$data->login'"); $autorace = mysql_fetch_object($autorace); $getal = rand(1,2); if(!isset($_POST['start']) || !isset($_POST['stop'])){ if($autorace->inzet ==1){ $kies = "een auto"; } else{ $kies = "$autorace->geld dollar"; } print <<

Je bent door $autorace->naam1 uitgenodigt voor een autorace voor $kies.

Autoid:

 | 

ENDHTML; } if(isset($_POST['stop'])){ mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`from`,`to`,`subject`,`message`) values(NOW(),'{$data->login}','$autorace->naam1','Autorace','$data->login heeft de autorace geweigert.')"); mysql_query("DELETE FROM `[autorace]` WHERE `id`='$autorace->id'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `ar`='0' WHERE `login`='$data->login'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `ar`='0' WHERE `login`='$autorace->naam1'"); } elseif(isset($_POST['start'])){ $id = $_POST['id']; $id1 = mysql_query("SELECT * FROM `garage` WHERE `id`='$id' AND `login`='$data->login'"); $id1 = mysql_num_rows($id1); if($id1 ==0){ print "Die auto is niet van jou."; } else{ $getal = rand(1,2); $id = mysql_query("SELECT * FROM `garage` WHERE `id`='$id' AND `login`='$data->login'"); $id = mysql_fetch_object($id); $tegenstander = mysql_query("SELECT * FROM `garage` WHERE `login`='$autorace->naam1'"); $tegenstander = mysql_fetch_object($tegenstander); $waard = Array("","5000","10000","15000","20000","25000","30000","35000","40000","45000","50000",""); $geld1 = Array("","100","250","300","450","600","750","900","1050","1200","1350",""); $geld2 = $geld1[$id->soort]; $geld3 = $waard[$id->soort]; $geld = $geld3-$id->schade*$geld2; $waard1 = Array("","5000","10000","15000","20000","25000","30000","35000","40000","45000","50000",""); $geld11 = Array("","100","250","300","450","600","750","900","1050","1200","1350",""); $geld21 = $geld1[$autorace->soort]; $geld31 = $waard[$autorace->soort]; $geld41 = $geld3-$autorace->schade*$geld2; if($geld > $geld14){ if($autorace->inzet ==2){ mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash`=`cash`+'$autorace->geld' WHERE `login`='$data->login'"); if($autorace->geld < $tegenstander->cash){ mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash`=`cash`-'$autorace->geld' WHERE `login`='$autorace->naam1'"); } else{ mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash`='0' WHERE `login`='$autorace->naam1'"); } } else{ mysql_query("UPDATE `garage` SET `owner`='$data->login' WHERE `id`='$autorace->aid'"); } $win =1; } elseif($geld < $geld41){ if($autorace->inzet ==2){ mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash`=`cash`+'$autorace->geld' WHERE `login`='$autorace->naam1'"); if($autorace->geld < $data->cash){ mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash`=`cash`-'$autorace->geld' WHERE `login`='$data->login'"); } else{ mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash`='0' WHERE `login`='$data->login'"); } } else{ mysql_query("UPDATE `garage` SET `login`='$autorace->naam1' WHERE `id`='$id->id'"); } $win =2; } elseif($getal ==1){ if($autorace->inzet ==2){ mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash`=`cash`+'$autorace->geld' WHERE `login`='$data->login'"); if($autorace->geld < $tegenstander->cash){ mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash`=`cash`-'$autorace->geld' WHERE `login`='$autorace->naam1'"); } else{ mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash`='0' WHERE `login`='$autorace->naam1'"); } } else{ mysql_query("UPDATE `garage` SET `login`='$data->login' WHERE `id`='$autorace->aid'"); } $win =1; } else{ if($autorace->inzet ==2){ mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash`=`cash`+'$autorace->geld' WHERE `login`='$autorace->naam1'"); if($autorace->geld < $data->cash){ mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash`=`cash`-'$autorace->geld' WHERE `login`='$data->login'"); } else{ mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash`='0' WHERE `login`='$data->login'"); } } else{ mysql_query("UPDATE `garage` SET `login`='$autorace->naam1' WHERE `id`='$id->id'"); } $win =2; } $schade1 = rand($id->schade,100); $schade2 = rand($autorace->schade1,100); mysql_query("UPDATE `garage` SET `schade`=`schade`+'13 %' WHERE `id`='$id->id'"); mysql_query("UPDATE `garage` SET `schade`=`schade`+'15 %' WHERE `id`='$autorace->aid'"); if($win ==1){ print "Je hebt de autorace gewonnen maar je auto heeft nu $schade1 procent schade."; mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`from`,`to`,`subject`,`message`) values(NOW(),'{$data->login}','$autorace->naam1','Autorace','Je hebt de autorace tegen $data->login verloren!')"); } elseif($win ==2 && $autorace->inzet ==2){ print "Je hebt de autorace verloren en je auto heeft nu $schade1 procent schade."; mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`from`,`to`,`subject`,`message`) values(NOW(),'{$data->login}','$autorace->naam1','Autorace','Je hebt de autorace tegen $data->login gewonnen!')"); } else{ print "Je hebt de autorace verloren en je bent je auto kwijt."; mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`from`,`to`,`subject`,`message`) values(NOW(),'{$data->login}','$autorace->naam1','Autorace','Je hebt de autorace tegen $data->login gewonnen!')"); } mysql_query("UPDATE `[users]` SET `ar`='0' WHERE `login`='$data->login'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `ar`='0' WHERE `login`='$autorace->naam1'"); mysql_query("DELETE FROM `[autorace]` WHERE `id`='$autorace->id'"); } } } } ?>