Lunteren. 25 februari en 26 februari 2

Nationaal Congres Duits

 Betreft: Gerard Westhoffprijs

 Er bestaat een programma met de lange naam Bilaterales Austauschprogramm Niederlande-Deutschland dat in het kort BAND wordt genoemd. Sommigen van u zullen dit programma al kennen, anderen zullen misschien ooit de naam hebben gehoord. Ik zal in het kort even uitleggen waar het om gaat.  

Het doel van het BAND-programma is de kennismaking met het beroepsonderwijs van het buurland. Het programma is gestart in 1998. De aanleiding voor het instellen van dit programma was een onderzoek van het Instituut Clingendael. Het instituut vroeg ruim 1800 Nederlandse jongeren naar hun beeld van de Duitsers. en de uitkomst was zeer negatief. Het oordeel van de jongeren had weinig met kennis of ervaring te maken. Soms verwezen ze naar de Tweede Wereldoorlog. Maar meestal kwamen ze niet veer verder dan de constatering: “Duitsers zijn gewoon zo, dat weet toch iedereen!”

In de afgelopen jaren hebben meer dan 800 leerlingen uit de BVE-sector aan dit uitwisselingsprogramma deelgenomen. Het programma beoogt in de eerste plaats leerlingen kennis te laten maken met het beroepsonderwijs in het buurland. Daarnaast leren de jongeren elkaars vaktaal. Uit evaluaties blijkt dat de Nederlandse deelnemers door het verblijf in het buurland vooroordelen beter leren onderkennen en verdraagzamer worden.

Een voorwaarde om een project met BAND-gelden gefinancierd te krijgen, is dat de uitwisseling drie weken duurt. Activiteiten vinden vaak in groepsverband plaats onder leiding van een of meer docenten. De inhoud van het uitwisselingsprogramma moet nauw samenhangen met de opleiding. Het accent ligt dan ook op het volgen van onderwijs en het bezoeken van bedrijven. Daarnaast is het mogelijk culturele activiteiten te organiseren.

Een wederzijdse leerlingenuitwisseling dient goed voorbereid te worden. Om die reden gaan de betrokken docenten vóór de uitwisseling van leerlingen bij elkaar op bezoek. Deze uitwisseling op docentenniveau maakt kennismaking met elkaars werkwijze mogelijk en blijkt vaak aanknopingspunt te zijn voor verdere samenwerking.

 Langzamerhand komen er weliswaar steeds meer uitwisselingsprojecten in Nederland, maar meestal blijven die beperkt tot correspondentie (al dan niet via e- mail) of incidentele contacten. Scholen maken nog te weinig gebruik van de kennis en ervaring die hun leerlingen in het buitenland kunnen opdoen.

De MBO-prijs willen wij op dit congres uitreiken aan twee personen een van het ROC ASA SBBO te Leusden en een van ROI Utrecht vanwege hun voortrekkersrol op het gebigd van het BAND- programma. Hun inzet wordt beloond door het enthousiasme van de leerlingen die aan een project hebben deelgenomen. Door deze deelname ontwikkelen de leerlingen hun persoonlijke vaardigheden en maken ze mee hoe buitenlandse bedrijven werken.

 Het opzetten van een dergelijke activiteit rukt simpel, maar in werkelijkheid wordt er veel inzet en creativiteit van de projectleiders gevraagd, Als het lukt, zoals in dit geval gaat er van zo’n project een grote stimulans uit, Dat blijkt ook uit de enthousiaste reacties van de leerlingen die eraan hebben meegedaan

 De arbeidsmarkt internationaliseel1 zich in rap tempo. Het beroepsonderwijs verplaatst zich steeds meer naar de bedrijven. Piet Strijland van ROC ASA SBBO en

Jan van Zetten van ROI Utrecht zijn de overtuiging toegedaan dat het volgen van een internationale stage een toegevoegde waarde heeft voor leerlingen die zich willen oriënteren buiten de landsgrenzen. Het verbreedt hun perspectief op studie en beroep en helpt hen bij het ontwikkelen van een meer internationaal referentiekader.

 Het resultaat van dit internationale stageproject is zonder meer een succes. Een succes waar het de leerlingen betreft. Het heeft een toegevoegde waarde voor hun toekomstige keuzes voor studie en beroep. Het heeft een toegevoegde waar voor het ontwikkelen van hun zelfstandigheid.

 Wij zijn van mening dat dit project voldoet aan de criteria van deze prijs. Het is toepasbaar en overdraagbaar naar andere scholen. Het kan een stimulans bieden voor een verdere invoering van het internationale element aan scholen die deze weg mede willen volgen .  

De jury kent unaniem de Gerard Westhoffprijs toe aan Piet Strijland en Jan van Zetten voor hun jarenlange inzet in het BAND-programma.