ArenkelOntwikkeling

Januari 2020: Oplevering van eerste kleine deelbuurt van het grote middenblok van Veenhof-zuid. Dit buurtje telt slechts 592 inwoners en zal in de toekomst waarschijnlijk opgaan in een grotere deelbuurt .
April 2019: Oplevering nieuw klein deelbuurtje Veenhof-zuid met 1952 inwoners.
Januari 2019: Oplevering eerste 2 deelbuurten van Veenhof-zuid met een klein bedrijventerrein en een woonwijk met ruim 8000 inwoners. Namen en precieze indeling van deze wijk is nog niet bepaald, voor het gemak wordt nog even Veenhof-Zuid aangehouden als naam. Arenkel heeft nu 469.575 inwoners.
April 2018: Kleine reconstructie van de wijk Labyrinth, waar het oude winkelcentrum is vervangen door moderne appartementen met winkels op de begane grond. Uiteindelijk moet Labyrinth een hippe stadswijk worden met veel appartementen voor studenten en jonge hoogopgeleide mensen.
Februari 2017: Buurt 4 geheel opgeleverd. Met 8000 inwoners veruit de grootste buurt van Veenhof. Hiermee is het hele noordelijke deel van Veenhof klaar met ruim 21.000 inwoners. Veenhof-Noord was als aparte wijk gepland, maar aangezien er tegenwoordig met stadsdelen gewerkt wordt is er geen noodzaak meer om alles in wijken van ongeveer gelijke grootte op te knippen. Echter zouden Veenhof-noord, -zuid en -oost tesamen zowel qua oppervlakte als inwonertal een wel enorme wijk opleveren en staat de exacte indeling daarom nog niet vast. Veenhof is al wel officieel ingedeeld in verschillende buurten. De buurten 1 t/m 5 hebben de respectievelijke namen Hoogveen, Buitenveen, Lintveen, Weideveen en Midveen gekregen. Van de laatste is nog een deel afgesplitst in een nieuw buurtje Kleinveen, met 800 inwoners de kleinste buurt.
December 2015: Oplevering eerste deel buurt 4. Veenhof telt nu zo'n 15.000 inwoners
December 2014: Oplevering buurten 3 en 5.
Januari 2013: Door de omvang van de wijk is deze in een aantal verschillende buurten opgedeeld, die vooralsnog alleen een nummer hebben. In de toekomst zal Veenhof waarschijnlijk opgedeeld worden in 2 of meerdere wijken. Buurten 1 en 2 van Veenhof zijn nu opgeleverd met nu ruim 6500 bewoners
December 2011: Oplevering eerste deelproject Veenhof met 1376 bewoners
Maart 2010: Start wijk en stadsdeel Veenhof, een gebied wat waarschijnlijk tussen de 40.000 en 60.000 inwoners gaat krijgen. Doordat de hele wijk direct in z'n geheel ontwikkeld wordt is het het grootste bouwproject wat de stad gekend heeft. Tevens ook de start van aanleg van het oostelijke deel van de ringweg.
Maart 2010: Weidveld opgeleverd, een groot sportpark met veel sportcomplexen, waaronder een groot openluchtzwembad en skihal.
April 2008: Derde en laatste fase van Dalerveen opgeleverd, waarmee de hele wijk nu af is. Deze laatste fase is ruimer van opzet en telt naast appartementen ook veel eengezinswoningen. De ontwikkeling van Weidveld gaat nog wel door.
Februari 2008: Tweede fase van Dalerveen is opgeleverd. Voornamelijk appartementen, waarvan een groot deel in grote torens aan de rand van de wijk.
November 2006: Eerste fase van Dalerveen is opgeleverd. Deze fase bestaat uit luxe appartementen, met een hoge bevolkingsdichtheid. Omdat parkeergelegenheden grotendeels ondergronds zijn uitgevoerd, is er genoeg ruimte voor pleinen en groen op straatniveau.
Juni 2006: Het werk voor de nieuwe wijk Dalerveen is begonnen. Dit is de eerste wijk van een nieuw groot stadsdeel in de zuidoostelijke punt van de stad. In dit stadsdeel zullen uiteindelijk 50.000 a 60.000 mensen komen te wonen. Tot Dalerveen behoort ook het gebied Weidveld, de driehoek tussen Marewijk, Dalerveen en de ringweg. In dit gebied zullen een aantal sportfaciliteiten hun plek krijgen, maar zal verder een open en groen karakter houden.
Mei 2006: De grote reconstructie van de wijken Esco en het centrum is klaar. Het gehele zuidwestelijke deel van het centrum is hierbij op de schop gegaan. Hierbij zijn er fors meer huizen in dit deel van het centrum gekomen. Aangezien Esco zich langzaam ontwikkelt tot 'het nieuwe centrum' van de stad zijn hier veel luxe appartementen en kantoren gekomen.
Februari 2006: Na de oplevering van de wijk Nijnden, waarmee ook het zuidoostelijke deel van de stad voltooid was, kwam het werk aan Arenkel medio 2002 redelijk stil te liggen. Recentelijk leeft de bouwactiviteit echter weer op, met een grootscheepse verbouwing van het Westelijk Centrum, met als belangrijkste onderdeel het vervangen van de oude winkelstraat met een moderne winkelboulevard. Ook wordt het laatste gebied betrokken in de reconstructie van Esco bebouwd. Er zijn momenteel geen nieuwe wijken in ontwikkeling, maar een nieuw groot stadsdeel in het zuidoosten staat wel in de planning. Momenteel telt Arenkel ongeveer 410.000 inwoners.
Oktober 2003: Nijnden opgeleverd. Begonnen aan diverse kleine verbeteringen door de gehele stad.
Juli 2002: Eerste fase Nijnden voltooid. Tevens is een reconstructie van Centraal Eiland uitgevoerd, waarbij het westelijke deel van de ringweg van Centraal Eiland eenrichitngsverkeer is gemaakt, om de verkeersstromen te versimpelen en de capaciteit te vergroten.
Mei 2002: Brangersloot voltooid. Begonnen aan de nieuwe wijk Nijnden, in de hoek tussenKroggerpark en Brangersloot
Februari 2002: Kroggerpark is opgeleverd. Begonnen aan de industriewijk Brangersloot, ten oosten van de wijken de Atletiek en Riviertuinen.
September 2001: Begonnen met de bouw van de wijk Kroggerpark. Deze wijk zal, zoals de naam al doet vermoeden, voor het grootste deel in beslage genomen worden door een groot park. Het Kroggerpark zal een grote grasweide krijgen, die gebruikt kan worden voor evenementen
Augustus 2001: Kleine reconstructie van De Oost. Enkele wegen zijn aangepast op de aangrenzende nog te bouwen wijk Kroggerpark. Tevens is zijn een aantal in verval geraakte gebouwen uit het Tankstationgebied gesloopt en vervangen door huizen. De aangrenzende schoolgebouwen, die tot de eerste scholen van de stad behoorden en nu door de aanwezigheid van voldoende andere scholen veel minder leerlingen tellen zijn vervangen door (kleinere) nieuwbouw, waardoor ook weer ruimte ontstond voor huizen en een sporthal.
Juli 2001: Marewijk voltooid met een oostelijk helft. Hier voornamelijk eengezinswoningen en enkele apartementen. Redelijk hoge bebouwingsgraad.
Juni 2001: Westelijke gedeelte van Marewijk van opgeleverd met een ruim twee keer zo groot geworden expocenter en een wijkje met zo'n 400 vrijstaande huizen.
April 2001: Omvangrijke reconstructie van de wijk Esco begonnen.De brug over de rivier kwam uit op een T-splitsling met een linker- en een rechter-oprit. De rechter-oprit van de brug liep echter ver door waardoor er twee doorgaande wegen parallel vrij dicht bij elkaar liepen. Aangezien beide opritten op dezelfde doorgaande weg uitkwamen is de rechteroprit nu geheel gesloopt. Hiervoor is de capaciteit van de linker-oprit vergroot. De doorgaande wijkroute is verlegd naar de plek van de oude oprit, de oude doorgaande route is nu een lokale weg geworden. Voor deze reconstructie hebben ook enkele gebouwen moeten wijken, deze worden samen met enkele andere verouderde gebouwen die gesloopt gaan worden vervangen door luxe appartementen en kantoren.
Maart 2001: Er is een begin gemaakt met de ontwikkeling van het oostelijke en zuid-oostelijke gebied van de stad. Belangrijke ontwikkeling hierin is het aanleggen van een doorgaande weg vanuit de zuidelijke snelweg in noordoostelijke richting, die als ontsluitingsweg voor de nieuwe wijken en de al bestaande wijken in het oosten moet gaan dienen. Als eerste wordt Marewijk gebouwd, een wijk die onder de ziekenhuiswijk komt te liggen. Het bestaande expocenter in de ziekenhuiswijk zal worden uitgebreid met extra hallen en voortaan deel gaan uit maken van Marewijk. Aangezien de oostelijke grens nog stamt van voor de periode waarin er duidelijk met wijken en stadsdelen werd gewerkt, kan de huidige wijk- en stadsdeel-indeling gaan veranderen.
Februari 2001: De wijk Overberg is opgeleverd. Hiermee is tevens Arenkel-Noord voorlopig afgerond en kent Arenkel-Noord inmiddels meer dan 100.000 inwoners.