ArenkelInformatie over Arenkel

Waar ligt Arenkel?
Arenkel is een stad die "ergens" in Nederland ligt, maar een precieze plek heb ik nooit bepaald en laat ik ook het liefst in het midden. Eigenlijk ligt Arenkel ook in een 'fictief' stukje Nederland.

Wat bestaat er van Arenkel?
Daar waar het volgens mij de meeste fictieve werelden vooral gaat om het verzinnen van allerlei dingen om de wereld heen (geschiedenis, cultuur, taal, enz) gaat het mij bij Arenkel eigenlijk alleen om het ontwerpen van de stad zelf. Het enige wat ik over Arenkel maak is de plattegrond. Verder hou ik er niet zo veel van bij, ik heb de straten geen namen gegeven en er bestaat bijvoorbeeld ook geen dienstregeling van het openbaar vervoer.

Naarmate de stad groeide ben ik ook steeds meer over allerlei dingen om en aan de stad na gaan denken, maar wel voornamelijk op stedebouwkundig vlak. Wat zijn de goede en slechte wijken, waar kun je bestaande bebouwing slopen om er een betere plek van te maken. Waar liggen problemen in de infrastructuur en hoe je die op zou kunnen lossen. Hoe plan je toekomstige uitbreidingen, waar plan je horeca, kantoren, industrie. Etcetera.

Hoe realistisch is Arenkel?
Aangezien ik als kind al aan Arenkel ben begonnen, was zeker in het begin het realisme ver te zoeken. De verhoudingen klopte voor geen meter (leuke woordspeling ook) en stonden er onzinnig hoge wolkenkrabbers en onmogelijke constructies. Door de jaren heen is de stad echter een stuk realistischer geworden, en zijn de extreme onmogelijkheden verdwenen (ook Arenkel kent 'stadsvernieuwing'). Er zijn echter nog wel erfenissen uit deze periode in de stad te vinden, zo kennen eengezinswoningen in Arenkel geen voortuintjes, de veel te grote stationshal en zijn er in de stand geen zebrapaden te bekennen omdat ik die vroeger gewoon te lastig en te veel werk vond om goed te tekenen.. Ook was het niet meer mogelijk de verhoudingen naar de werkelijkheid aan te passen. In Arenkel zijn wegen te breed, parkeerplaatsen te klein, huizen te smal en kantoren veel groot. Afgezien daarvan, en ondanks dat ik weinig kennis van architectuur en stedebouwkunde heb, is Arenkel op dit moment een redelijk realistische stad die zonder problemen in het echt zou kunnen bestaan. Ook is het aantal inwoners voor zover ik kan inschatten redelijk realistisch voor een stad van deze grootte, en zijn er per wijk ook voldoende scholen, kerken en andere voorzieningen.

Hoe gedetaileerd is de plattegrond van Arenkel?
De plattegrond is redelijk gedetaileerd, waarbij alle objecten te zien zijn. Om een idee te geven, een tweebaansweg is op de plattegrond anderhalve centimeter breed. Behalve gebouwen en wegen zijn dus ook fietspaden, plantsoenen (hoe klein ook), sloten, parkeerplaatsen en andere soortgelijke kleine objecten te onderscheiden. Plantsoenen worden gevuld met gras of struikgewas. Zelfs bomen worden aangegeven, die als enige object in '3d' getekend worden, wat wil zeggen dat ze getekend worden als een stam (lees: streep) met een 'kruin' (lees: soort raar wolkje) er omheen (ik wil er graag op wijzen dat ik geen tekentalent ben ;-). Objecten die ontbreken: lantaarnpalen, verkeerslichten en verkeersborden. Vroeger werden ook bushaltes aangegeven, maar aangezien ik geen routes voor de verschillende buslijnen had gedefinieerd ben ik daar ook mee gestopt... Er is een ondergronds metronet met meerdere lijnen en diverse haltes, maar hoe het metronet er precies uitziet heb ik ook nooit echt uitgwerkt.

Zijn de gebruikte benamingen ergens van afgeleid?
Nee, alle namen die in Arenkel gebruikt worden, inclusief de naam Arenkel zelf, zijn complete hersenspinsels. Aangezien de stad pas later is ingedeeld in wijken maar ik voor mezelf al wel met benamingen voor bepaalde buurten werkte om het voor mezelf overzichtelijk te houden zijn de namen van de oudste wijken gerelateerd aan belangrijke gebouwen in die wijk of geografische ligging (Ziekenhuiswijk, Stationsbuurt, Universiteitswijk (tegenwoordig Esco aangezien de universiteit is verhuisd naar Averingen), De Oost). De overige wijknamen zijn compleet verzonnen en mijn creativeit zal ze soms misschien best van andere dingen hebben afgeleid, maar zoals ze dat bij films zo mooi zeggen, overeenkomsten met in het echt bestaande plaatsen of personen berusten op puur toeval.