time() && $data[login] != ssfahuck && $data[login] != Freek){ $verschil1 = $gn[gevangenis] + $gn[gevangenistijd] - time() - 3600; $verschil = date("H:i:s", "$verschil1");print <<Je zit nog in de gevangenis voor $verschil seconden.


Je kan nog {$data[gijzel]} keer dealing dit uur!

(Klik hier om te gaan dealen!) ENDHTML; } else{ ?> Moord systeem
"; } ?>

Informatie
Voordat je een poging kunt doen om iemand te vermoorden moet je hem/haar eerst laten opsporen door een detective. Nadat de detective hem/haar heeft gevonden, kun je naar hetzelfde land reizen om hem/haar te vermoorden.
1 uur zoeken kost je $20.000
Dus als je 4 uur kiest, kost het je $80.000
Vermoorden
Persoon:
Aantal uren:
Landen:
NederLand Belgie
Duitsland Engeland
Frankrijk Italiť
Alle landen

ENDHTML; if(isset($_POST['submitt'])) { $naam = $_POST['naamd']; $naam1 = mysql_query("SELECT * FROM `[users]` WHERE `login`='$naam'"); $naam1 = mysql_num_rows($naam1); $uren = $_POST['uren']; if($_POST['naamd'] ==""){ print ""; } elseif($naam1 ==0){ print "
Je moet wel een naam invullen.
"; } elseif($uren*20000 > $data['cash']){ print "
De naam die je hebt ingevoerd bestaat niet.
"; } else{ $geld = $uren*20000; $vind1 = 5/$uren; $vind1 = round($vind1); $vind1 = rand(0,$vind1); $vind = rand(900,$uren*60*60); if($uren <'1'){ print"Je kunt niet minder als 1 uur zoeken."; exit; } mysql_query("INSERT INTO `[detective]` (`tijd`,`uren`,`zoeker`,`naam`,`status`,`vind`,`land`) values(NOW(),'$uren','$data[login]','$naam','0','$vind','0')"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `cash`=`cash`-'$geld' WHERE `login`='{$data['login']}'"); print "
Zoveel geld heb je niet op zak.
"; } } print " "; if(isset($_POST['wis'])) { $id = $_POST['id']; mysql_query("DELETE FROM `[detective]` WHERE `id`='$id'"); print "
De detective is bezig met zoeken.
"; } if( $_POST['wissen'] ){ mysql_query("DELETE FROM `[detective]` WHERE `zoeker`='$data[login]'");} print " "; print "
Je hebt de detective ontslagen.
"; $detectives2 = mysql_query("SELECT *,UNIX_TIMESTAMP(`tijd`) AS `tijd`,0 FROM `[detective]` WHERE `zoeker`='$data[login]'"); while($detectives = mysql_fetch_assoc($detectives2)) { $tijd = $detectives[tijd]+$detectives[uren]*60*60-time(); $tijd2 = $tijd-3600; $tijd1 = date("H:i:s", "$tijd2"); $zoeker = mysql_query("SELECT * FROM `[users]` WHERE `login`='$detectives[naam]'"); $zoeker = mysql_fetch_assoc($zoeker); $land1 = Array("Bezig","Belgie","Duitsland","Engeland","Frankrijk","Griekenland","Italie","Nederland",""); $land = $land1[$detectives[land]]; if($detectives[tijd] + $detectives[vind] < time() && $detectives[vind] !=0){ mysql_query("UPDATE `[detective]` SET `land`='$zoeker[land]', `status`='1' WHERE `id`='$detectives[id]'"); } if($tijd <1){ $tijd1 = "Gefaald"; } if($detectives[status] ==1){ $tijd1 = "Gevonden"; } print " "; } print " "; } ?>
Huidige Zoekacties
Naam:Tijd bezig:Land:Annuleren:
{$detectives[naam]}
{$tijd1}
{$land}