Woning:

€ 500.000,-
wat kan je allemaal met een villa Je kunt een eigen weed plantage beginnen
Je Hebt Geen Super De Luxe Vila Koop Hem
Error!
Je hebt niet genoeg geld, Je moet 500.000 contant hebben!
"; } else { mysql_query("UPDATE `[users]` SET `woning`='1', `cash`=`cash`-500000 WHERE `login`='".$data['login']."'"); echo"
Eindelijk!
Je hebt een Super Deluxe Vila Gekocht!
"; } } ?>
Woning:

Welkom in Je Super DeLuxe Vila!
"); } if($_POST['aantalkopen'] < 1000 || $_POST['aantalkopen'] > 50000){ Die(""); } mysql_query("INSERT INTO `[wietplantage]` ( `eigenaar` , `planten` , `begonnen` , `procent` ) VALUES ('".$data['login']."', '".$_POST['aantalkopen']."', NOW(), '0')"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET cash=cash-'$total' where login='".$_SESSION['login']."'"); Die(""); } echo "
Wietplantage


Een wietplantage opzetten
Je kunt dus een wietplantage beginnen hier!
Hiervoor zijn wel een aantal vaklui nodig, materiaal, en natuurlijk planten.
Je moet je planten 2x per dag water geven, en ze hebben een totale levensduur van 3 dagen!

Opbrengsten
Je kunt in totaal 1x oogsten van de planten, voordat ze vervangen moeten worden. Hoelang het duurt voordat je kan oogsten, bepaal je zelf. Dit heeft natuurlijk wel invloed op de opbrengst. Een goede kweek met sterke en goed verzorgde Dames brengt gemiddeld 200gr wiet per plant op! Reken je winst maar uit...

 
Ga eerst maar ff wat flappies halen heh!
Kun je niet lezen ofzo joh!? Minimaal 1000 planten en maximaal 50000!!
Je hebt zojuist ".$_POST['aantalkopen']." planten gekocht om te kweken voor een totaal prijs van €".number_format($total)."
Kostenoverzicht opzet wietplantage
Vaklui - per plant €40
Materiaal - per plant €10
Voeding - per plant €20
Stroom etc - per plant per kweek €10
Stekkie - per stuk €20
TOTAAL KOSTEN PER PLANT €100
 
Inkopen doen
Aantal planten
Minimaal 1.000 - Maximaal 50.000
x €400
Zet maar op die plantage!
"; } if($plantage > 0){ $groei = mysql_query("SELECT * FROM `[wietplantage]` WHERE eigenaar='".$_SESSION['login']."'"); $plant = mysql_fetch_assoc($groei); $gemiddeldekgs = round($plant['procent'] * $plant['planten'] / 350); if($gemiddeldekgs < 0){ $gemiddeldekgs = 0; } echo "
THC Gehalte van je Dames
$plant[procent]%
Schatting opbrengst bij oogst ".$gemiddeldekgs." kg   Kweek informatie Kweek begonnen op $plant[begonnen] Aantal planten $plant[planten] Laatst water & voeding gegeven $plant[voedtijd] Aantal keer voeding gegeven $plant[voedingkeer] van maximaal 5x   Actie met de Dames Dames voeden Dames oogsten Bevestig
"; if(isset($_POST['submitaktie'])) { if($_POST['plantenactie'] == "voeden") { $fuck = mysql_query("SELECT *,UNIX_TIMESTAMP(`voedtijd`) AS `voedtijd`,0 FROM `[wietplantage]` WHERE `eigenaar`='".$data['login']."'"); $omg = mysql_fetch_assoc($fuck); if($omg['voedtijd'] + '3600' > time()) { die("Je hebt 't afgelopen uur je wijfies al water gegeven.."); } if($plant[voedingkeer] == '5') { Die("Je kunt je wijfies maximaal 5x water geven."); } $rand = rand(1,5); if($rand == '1'){ mysql_query("UPDATE `[wietplantage]` SET voedtijd=NOW(), voedingkeer=voedingkeer+'1', procent=procent+'5' WHERE eigenaar='".$_SESSION['login']."' "); Die("Je gaf je wijfies wat water, en.. ze groeiden opeens een stukje!!"); } elseif($rand == '2'){ mysql_query("UPDATE `[wietplantage]` SET voedtijd=NOW(), voedingkeer=voedingkeer+'1', procent=procent-'5' WHERE eigenaar='".$_SESSION['login']."' "); Die("Je gaf net iets teveel water, er is schade aan je planten.."); } elseif($rand == '3'){ mysql_query("UPDATE `[wietplantage]` SET voedtijd=NOW(), voedingkeer=voedingkeer+'1', procent=procent+'10' WHERE eigenaar='".$_SESSION['login']."' "); Die("Hoe deed je dat? Wat water op de goede plek doet wonderen.."); } elseif($rand == '4'){ mysql_query("UPDATE `[wietplantage]` SET voedtijd=NOW(), voedingkeer=voedingkeer+'1', procent=procent-'15' WHERE eigenaar='".$_SESSION['login']."' "); Die("Ohh! Niet verzuipen die wijfen!! er is enorme schade aangericht.."); } elseif($rand == '5'){ mysql_query("UPDATE `[wietplantage]` SET voedtijd=NOW(), voedingkeer=voedingkeer+'1', procent=procent+'20' WHERE eigenaar='".$_SESSION['login']."' "); Die("Helemaal perfect, de toppen groeien direct..."); } } if($_POST['plantenactie'] == "oogsten") { $randje = rand(1,7); if($randje == '7'){ mysql_query("DELETE FROM `[wietplantage]` WHERE eigenaar='".$_SESSION['login']."'"); Die("Je lampen werd Zooo heet, dat de hele boel in de fik vloog.. alles is weg, alles..."); } if($randje == '4'){ mysql_query("DELETE FROM `[wietplantage]` WHERE eigenaar='".$_SESSION['login']."'"); Die("Hé wat doe jij nou?!?! De oogst is nog lang niet.. nu is alles verpest."); } if($randje == '6'){ mysql_query("DELETE FROM `[wietplantage]` WHERE eigenaar='".$_SESSION['login']."'"); Die("Ze waren nog niet goed man! Nu is je hele oogst verpest.."); } elseif($randje != '7' && $randje != '4' && $randje != '6') { $oogst = round($plant['procent'] * $plant['planten'] / 300); if($oogst < 0) { $oogst = 0; } mysql_query("UPDATE `[users]` SET wiet=wiet+'".$oogst."' WHERE login='".$_SESSION['login']."'"); mysql_query("DELETE FROM `[wietplantage]` WHERE eigenaar='".$_SESSION['login']."'"); Die("Je oogst leverde ".$oogst."kg op!"); } } } } ?>