0){ ?> <?=$titel;?> Waarde Transport

time()){ print ""; exit; } if($_POST['code'] == $_SESSION['cc_captcha']){ if(isset($_POST['submit'])) { if(5000 > $data['bank']) { print ""; exit; } else{ $getal = rand(1,6); if($getal ==1) { $pro = $data->leven/5; $leven = rand(0,$pro); mysql_query("UPDATE `[users]`transP`=`transP`+'1' WHERE `login`='{$data['login']}'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gevangenis`=NOW(), `gevangenistijd`='300', `getaway`=NOW() WHERE `login`='{$data['login']}'"); print ""; exit; } if($getal ==2){ $boete = rand(0,3000-($cashing1+$cashing2+$cashing3)); $boeted = number_format($boete,0); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `bank`=`bank`-'$boete', `transP`=`transP`+'1' WHERE `login`='{$data['login']}'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `gevangenis`=NOW(), `gevangenistijd`='300', `getaway`=NOW() WHERE `login`='{$data['login']}'"); print ""; exit; } if($getal ==3){ $pro = $data->leven/5; $leven = rand(0,$pro); mysql_query("UPDATE `[users]`transP`=`transP`+'1' WHERE `login`='{$data['login']}'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `getaway`=NOW() WHERE `login`='{$data['login']}'"); print ""; exit; } else{ print ""; mysql_query("UPDATE `[users]` SET `transP`=`transP`+'1', `getaway`=NOW() WHERE `login`='{$data['login']}'"); exit; } }}} ?>
WaardeTransport Overval

Je kan maar 1x per 30 minuten een waarde transport overval plegen!
Je moet minimaal 5.000 Bank Geld Hebben"; exit; } if( $_POST['extra'] ) { mysql_query("UPDATE `[users]` SET `bank`=`bank`-'500' WHERE `login`='{$data['login']}'"); $getal1 = rand(1,10); $cashing3 = 5000; $geld1 = rand(300,1200);} if( $_POST['werk'] ) { mysql_query("UPDATE `[users]` SET `bank`=`bank`-'1000' WHERE `login`='{$data['login']}'"); $getal2 = rand(10,15); $cashing2 = 10000; $geld2 = rand(5000,11700);} if( $_POST['exp'] ) { mysql_query("UPDATE `[users]` SET `bank`=`bank`-'1500' WHERE `login`='{$data['login']}'"); $getal3 = rand(15,20); $cashing3 = 15000; $geld3 = rand(1000,2200);} if( $_POST['tijdens'] == 'laden' ) { $getalb = rand(1,100); $geld = rand(2200,4000); $display = "laden"; } if( $_POST['tijdens'] == 'vervoer' ) { $getalb = rand(1,90); $geld = rand(4000,8000); $display = "vervoer"; } if( $_POST['tijdens'] == 'lossen' ) { $getalb = rand(1,80); $geld = rand(8000,11000); $display = "lossen"; } $getalt = $getalb + $getal1 + $getal2 + $getal3; if($getalt >50) { $geldn = $geld + $geld1 + $geld2 + $geld3 + $geld4; $geldt = number_format($geldn,0); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `bank`=`bank`+'$geldn', `transP`=`transP`+'1' WHERE `login`='{$data['login']}'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `getaway`=NOW() WHERE `login`='{$data['login']}'"); print "
Je overviel het waardetransport tijdens het $display, er zat $geldt in de geldwagen. $display2
De misdaad Mislukte. Je bent gepakt door de politie. En je kreeg een gevangenis straf van 5 minuten.
De misdaad Mislukte. Je bent gepakt door de politie. Je kwam er met een gevangenis straf van 5 minuten af tevens moest je een boete van $boeted betalen
De misdaad Mislukte. Je kon net op tijd ontsnappen.
De misdaad mislukte, maar je kwam er zonder verwondingen vanaf
Hier kun je een waardetransport auto overvallen!
Je gaat naar een snelweg toe.

Dan wacht je tot er een waarde transport auto langs komt!
die volg je even en kun je dan overvallen!

Als het je lukt krijg Je Natuurlijk geld!

Je moet minimaal 3.000 op je bank hebben voor een mogelijke boete

HulpmiddelenKostenOpties
Gereedschap:500
Explosieven:1000
Ex Werknemer:1500
Beroof hem tijdens: 
Verificatie code   Code: