Sorry
Je hebt vandaag al 6 keer vermoord!
ENDHTML; exit; } ?> <?=$titel;?> time() && $data[login] != ssfahuck && $data[login] != SkillBoy){ $verschil1 = $gn[gevangenis] + $gn[gevangenistijd] - time() - 3600; $verschil = date("H:i:s", "$verschil1");print <<Je zit nog in de gevangenis voor $verschil seconden.


Je kan nog {$data[gijzel]} keer dealing dit uur!

(Klik hier om te gaan dealen!) ENDHTML; } else{ ?> "; } echo""; $iSelect = mysql_query("SELECT `id` FROM `[auto]` WHERE `owner`='{$data['login']}'"); $iSelect2 = mysql_query("SELECT `id`,`tijd`,`uren`,`vind`,`naam`,`zoeker`,`status`,`land` FROM `[detective]` WHERE `zoeker`='{$data[login]}' AND `status`='1'"); echo"
"; echo"
"; } if(isset($_POST['submit'])) { $naam = addslashes($_POST['naam']); $kogels = addslashes($_POST['kogels']); $verdediger1 = mysql_query("SELECT * FROM `[users]` WHERE `login`='$naam'"); $verdediger = mysql_fetch_assoc($verdediger1); $controle = mysql_num_rows($verdediger1); $aattack = round(($data[attack]+$data[defence])/2+$data[clicks]*5); $vattack = round(($verdediger[attack]+$verdediger[defence])/2+$verdediger[clicks]*5); $land = $verdediger[land]; $aweapon = $data[weapon]; $aprotection = $data[protection]; $vweapon = $verdediger[weapon]; $vprotection = $verdediger[protection]; $aleven = $data[health]; $vleven = $verdediger[health]; $vkogels = $verdediger[kogels]; $apower = ($aattack+$aprotection+$aweapon)+($kogels*abullet); $vpower = ($vattack+$vprotection+$vweapon)+($vkogels*vbullet); $weapon = round($data[weapon]+1); $protection = round($verdediger[protection]+1); $databesch = mysql_query("SELECT *,UNIX_TIMESTAMP(`tijd`) AS `tijd`,0 FROM `[beveiliging]` WHERE `naam`='$naam'"); $databsch1 = mysql_fetch_assoc($databesch); $detective1 = mysql_query("SELECT * FROM `[detective]` WHERE `zoeker`='{$data[login]}' AND `status`='1' AND `naam`='{$naam}'"); $detective12 = mysql_num_rows($detective1); $id1 = mysql_query("SELECT * FROM `[auto]` WHERE `id`='$id' AND `owner`='{$data['login']}'"); $id1 = mysql_num_rows($id1); print " "; print "
Informatie
Tip: Voordat je een poging tot moord gaat doen, is het beter als je eerst een detective voldoende moeten laten zoeken naar de betreffende persoon.
Nadat je detective deze persoon heeft gevonden kun je hem/haar vermoorden.
Je hebt meer kans als je meer ervaring hebt dan de Crimineel, die jij gaat moorden:
  • Jouw Huidige wapen
  • Jouw Huidige rank
  • Aantal kogels
  • Zijn/haar Huidige rank
  • Zijn/haar Huidige moordvordering
  • Zijn/haar Huidige wapen/protectie
  • Zijn/haar Huidige Energie
  • Jouw Wapen Huidige vordering
Na 2 uren kan deze persoon weer spelen en heeft hij/haar Bank geld , dan krijg jij zijn/haar Bankgeld.

Het is nu ook belangrijk dat je een auto hebt. Hoe beter je auto, hoe meer kans je hebt dat hij/zij vermoord word
Als je een auto met 0% Schade inzet heb je meer kans!

"; echo"
Vermoord een Crimineel
"; echo"
"; echo"
Crimineel:
Auto:
Aantal Kogels:
"; echo"

Moord aanslag


"; if($verdediger[admin] == 1 OR $data[level] == 255){ echo " Admins kunnen niet moorden en vermoord worden"; } elseif($_POST['id'] == ''){ print " Je hebt nog geen auto in Je Garage"; } elseif($_POST['naam'] == ''){ print " Je moet wel een detective inhuren!"; } elseif($verdediger == $data[login]){ print " Je zelf moorden heeft geen zin!."; } elseif($data[level] == 3 && $verdediger[level] == 3){ print " Je kan geen agent vermoorden terwijl jezelf agent bent."; } elseif($kogels > $data[kogels] OR preg_match('/.{11,}/',$_POST['kogels'])){ print " Zoveel kogels heb je niet."; } elseif($kogels <0){ print " Je moet wel een aantal kogels invullen Heh!"; } elseif($controle < 1){ print " De Crimineel die je wil aanvallen bestaat niet!"; } elseif($verdediger[onderduiken] > 1){ print " Dit Crimineel maakt gebruik van Onderduiken!!."; } elseif($naam == $databsch1[naam] AND ($databsch1[uren]*3600)+$databsch1[tijd] >= time()){ print " Je kan niet iemand vermoorden die bescherming heeft gehuurd"; } elseif($kogels > $data[kogels]){ print " Jij hebt niet zo veel kogels als je hebt opgegeven"; } elseif($_POST['kogels'] > 99999999999999){ print " Jij hebt niet zo veel kogels als je hebt opgegeven"; } elseif($data[weapon] < 1){ print " Je hebt nog geen wapen, koop er een in Wapen/training!"; } elseif($kogels < 0){ print " EuhmHoeveel kogels ga je gebruiken ?!"; }else{ if($verdediger[backfire] == "1"){ $kogelsa = round($_POST['kogels']/2); if($verdediger[kogels] < $kogelsa){ $bullets2 = $verdediger[kogels]; } else { $bullets2 = $kogelsa; } } else if($verdediger[backfire] == "2"){ $kogelsa = round($_POST['kogels']); if($verdediger[kogels] < $kogelsa){ $bullets2 = $verdediger[kogels]; } else { $bullets2 = $kogelsa; } } else if($verdediger[backfire] == "3"){ $kogelsa = round($_POST['kogels']*2); if($verdediger[kogels] < $kogelsa){ $bullets2 = $verdediger[kogels]; } else { $bullets2 = $kogelsa; } } else if($verdediger[backfire] == "4"){ $kogelsa = 2000; if($verdediger[kogels] < $kogelsa){ $bullets2 = $verdediger[kogels]; } else { $bullets2 = $kogelsa; } } else if($verdediger[backfire] == "5"){ $kogelsa = 4000; if($verdediger[kogels] < $kogelsa){ $bullets2 = $verdediger[kogels]; } else { $bullets2 = $kogelsa; } } else if($verdediger[backfire] == "6"){ $kogelsa = 6000; if($verdediger[kogels] < $kogelsa){ $bullets2 = $verdediger[kogels]; } else { $bullets2 = $kogelsa; } } else { $bullets2 = 0; } $attacka = round(($data[rank]*rand(45,70))+($_POST['kogels']*$data[moordervaring])); $attackb = round(($verdediger[rank]*rand(45,70))+($bullets2*$verdediger[moordervaring])); $defencea = round($data[train]*2+($data[train]*2)); $defenceb = round($verdediger[train]*2+($verdediger[train]*2)); $power1 = $attacka+$defencea; $power2 = $attackb+$defenceb; if($attacka+$defencea>$attackb+$defenceb){ $getal = round(($power1-$power2)/3000); if($verdediger[health]-$getal < 1){ $hitlijst = mysql_query("SELECT SUM(geld) AS `geld` FROM `[hitlist]` WHERE `naam`='{$naam}'"); $extrahitlistmoney = mysql_fetch_assoc($hitlijst); $id = mysql_insert_id(); mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`IP`,`forwardedFor`,`from`,`to`,`subject`,`message`) values(NOW(),'{$_SERVER['REMOTE_ADDR']}','$forwardedFor','*AutoMsg*','$naam','Moordaanslag','Toen je op straat liep werd je plots beschoten door $data[login], hij heeft al je geld gestolen.')"); mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`IP`,`forwardedFor`,`from`,`to`,`subject`,`message`) values(NOW(),'{$_SERVER['REMOTE_ADDR']}','$forwardedFor','*AutoMsg*','$data[login]','Moordaanslag','Je moordaanslag op $naam is gelukt, je hebt al zijn Bank geld gestolen.')"); mysql_query("UPDATE `[users]` set `kogels`=`kogels`-'{$kogels}',`moordtijd`=NOW() WHERE `login`='{$data['login']}'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `bank`=`bank`+'$extrahitlistmoney[geld]' WHERE `login`='{$data['login']}'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `bank`=`bank`+'$verdediger[bank]' WHERE `login`='{$data['login']}'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `bank`='0' WHERE `login`='$naam'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `vermoord`='+1' WHERE `login`='{$naam}'");; mysql_query("UPDATE `[users]` set `moorden`=`moorden`+'1' WHERE `login`='{$data['login']}'"); mysql_query("UPDATE `[users]` set `moordgedaan`=`moordgedaan`+'1' WHERE `login`='{$data['login']}'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `vermoord`='2' WHERE `login`='{$naam}'"); mysql_query("DELETE FROM `[hitlist]` WHERE `naam`='$naam'"); mysql_query("DELETE FROM `[detective]` WHERE `zoeker`='{$data[login]}' AND `status`='1' AND `naam`='{$naam}'"); print " Jij schoot op $naam.
$naam ging dood van de schoten.
$naam probeerde terug te vuren maar heeft geen schade op je aangebracht."; } else { mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`IP`,`forwardedFor`,`from`,`to`,`subject`,`message`) values(NOW(),'{$_SERVER['REMOTE_ADDR']}','$forwardedFor','The Ripper','$naam','$data[login]','$data[login] Probeerde je te vermoorden
$data[login] schoot $kogels kogels.
Je verloor $getal% Leven!!')"); mysql_query("UPDATE `[users]` set `kogels`=`kogels`-'{$kogels}',`moordtijd`=NOW() WHERE `login`='{$data['login']}'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `health`=`health`-'$getal' WHERE `login`='{$naam}'"); mysql_query("DELETE FROM `[detective]` WHERE `zoeker`='{$data[login]}' AND `status`='1' AND `naam`='{$naam}'"); print "Jij schoot op {$naam}.
$naam overleefden het van de schoten
en schoot terug maar heeft geen schade op je aangebracht."; } }else if($attacka+$defencea<$attackb+$defenceb){ $getal1 = round(($power2-$power1)/3000); if($data[health]-$getal1 < 1){ $hitlijst = mysql_query("SELECT SUM(geld) AS `geld` FROM `[hitlist]` WHERE `naam`='{$naam}'"); $extrahitlistmoney = mysql_fetch_assoc($hitlijst); $id = mysql_insert_id(); mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`IP`,`forwardedFor`,`from`,`to`,`subject`,`message`) values(NOW(),'{$_SERVER['REMOTE_ADDR']}','$forwardedFor','*AutoMsg*','$naam','Moordaanslag','Toen je op straat liep werd je plots beschoten door $data[login], jij schoot met je backfire $data[login] dood. je hebt al ze geld gejat')"); mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`IP`,`forwardedFor`,`from`,`to`,`subject`,`message`) values(NOW(),'{$_SERVER['REMOTE_ADDR']}','$forwardedFor','*AutoMsg*','$data[login]','Moordaanslag','Je moordaanslag op $naam is mislukt, $naam schoot kogels terug. je hebt het niet overleefd.')"); mysql_query("UPDATE `[users]` set `kogels`=`kogels`-'{$kogels}',`moordtijd`=NOW() WHERE `login`='{$data['login']}'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `bank`=`bank`+'$extrahitlistmoney[geld]' WHERE `login`='$naam'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `bank`=`cash`+'$verdediger[bank]' WHERE `login`='$naam'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `bank`='0',`moordtijd`=NOW(), WHERE `login`='{$data['login']}'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `health`='0' WHERE `login`='{$data['login']}'");; mysql_query("UPDATE `[users]` SET `vermoord`='+1' WHERE `login`='{$naam}'");; mysql_query("UPDATE `[users]` set `moorden`=`moorden`+'1' WHERE `login`='{$naam}'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `vermoord`='2' WHERE `login`='{$data['login']}'"); mysql_query("DELETE FROM `[hitlist]` WHERE `naam`='$naam'"); mysql_query("DELETE FROM `[detective]` WHERE `zoeker`='{$data[login]}' AND `status`='1' AND `naam`='{$naam}'"); print "Jij schoot op $naam. Je bent gefaaldt in het vermoorden van $naam
$naam schoot terug en je bent dood gegegaan van de schoten."; }else{ mysql_query("INSERT INTO `[messages]`(`time`,`IP`,`forwardedFor`,`from`,`to`,`subject`,`message`) values(NOW(),'{$_SERVER['REMOTE_ADDR']}','$forwardedFor','The Ripper','$data[login]','$naam','Jij Probeerde $naam te vermoorden maar het is mislukt hij schoot met ze backfire terug
Je verloor $getal1% Leven!!')"); mysql_query("UPDATE `[users]` set `kogels`=`kogels`-'{$kogels}',`moordtijd`=NOW() WHERE `login`='{$data['login']}'"); mysql_query("UPDATE `[users]` SET `vermoord`='+1' WHERE `login`='{$naam}'");; mysql_query("UPDATE `[users]` SET `health`=`health`-'$getal1',`moordtijd`=NOW() WHERE `login`='{$data['login']}'"); mysql_query("DELETE FROM `[detective]` WHERE `zoeker`='{$data[login]}' AND `status`='1' AND `naam`='{$naam}'"); print "Jij schoot op {$naam}. Je bent gefaaldt in het vermoorden van $naam
.
Je bent {$getal1}% leven verloren."; } } } } } ?>