login}'"); mysql_query("DELETE FROM `[temp]` WHERE `login`='{$x->login}'"); mysql_query("DELETE FROM `[logs]` WHERE `login`='{$x->login}'"); mysql_query("INSERT INTO `[users]`(`id`,`signup`,`login`,`pass`,`level`,`IP`,`email`,`type`,`clan`,`clanlevel`,`blocklist`,`activated`) values('{$x->id}',NOW(),'{$x->login}','{$x->pass}','{$x->level}','{$x->IP}','{$x->email}','{$x->type}','{$x->clan}','{$x->clanlevel}','{$x->blocklist}',1)"); } mysql_query("INSERT INTO `rechtbank` VALUES ('','".$speler."','".$_POST['straf']."','".$reden."','".$rechter."',NOW())"); } ?> <?=$titel;?>
Rechtbank
Je bevind je nu in de rechtbank.
De plaats waar alle cheaters en buggebruikers worden geblokkeerd.
Hieronder vind je een lijst met alle cheaters opgespeld met de reden.

Op Mafiaplace dienen leden zich aan de volgende regels te houden:
  • Spammen is niet toegestaan.
  • Dreigingen/Schelden/Racistisch gedrag.
  • Het gebruik van proxies is verboden.
  • Het is niet toegestaan meerdere accounts te hebben.
  • Ongewenste namen (bvb. ziektes) worden niet getolereerd.
0){ ?>

Speler: Straf:
Reden:  
Rechtbank
ENDHTML; } ?>
# Speler Straf Reden Rechter Datum
$i. $info->speler $info->straf $info->reden $info->rechter $info->datum